Tillbaka till huvudmeny

Skapa nya möjligheter med ett komplett affärssystem

På Visma har vi byggt produktlinjer kring flera av våra affärssystem för att kunna erbjuda våra kunder värdeskapande lösningar som tillägg till kärnprodukten.

Komplett affärssystem – allt fungerar tillsammans. Bild: Freepik

Är ditt företag inne i en process där ni utvärderar ert systemstöd? För att få det bästa stödet är det bra att utvärdera såväl funktionalitet som leverans, förvaltning och underhåll med utgångspunkt i den totala lösning och de fullständiga processer ni vill finna stöd för. 

En del av oss affärssystemleverantörer erbjuder så kallade “produktsviter” eller helhetslösningar med systemstöd för flera delar av våra kunders verksamhet. Samtidigt är det lätt att hitta leverantörer med smalare erbjudanden som presenterar sina lösningar som best-of-breed, där du själv får integrera komponenterna med din övriga systemlösning.

På Visma har vi byggt produktlinjer kring flera av våra affärssystem just för att kunna erbjuda våra kunder fler värdeskapande lösningar som tillägg till kärnprodukten. Idag kan du välja bland både produkter och tjänster som tillsammans skapar det bästa systemstödet för just din verksamhets behov.

Med ett komplett affärssystem behöver du aldrig känna dig låst

Här är tre goda skäl att välja lösningar från en produktlinje:

  • Relevanta lösningar för dig
    Vi känner våra kunder och har samlat tilläggsprodukter och tjänster som lyfter våra kunders verksamheter. Våra lösningar möter den kommersiella och tekniska utvecklingen på de marknader där vi och våra kunder finns.
  • Allt fungerar tillsammans
    Vi som leverantör ser till att alla lösningar fungerar tillsammans inom produktlinjen. Du behöver inte göra insatser för att integrera eller uppdatera integrationer. Du kan koncentrera dig på att planera och förankra nya arbetssätt i organisationen istället. När du väljer en lösning från produktlinjen blir startsträckan kort. Det är också bra att veta att om vi som leverantör behöver göra förändringar t ex på grund av teknisk utveckling så gör vi det för hela produktlinjen.
  • Vi tänker på helhetsupplevelsen
    Våra kunder använder ett av våra affärssystem för sina grundläggande processer. Det blir självklart för oss att ta hänsyn till det vid utveckling av nya lösningar inom produktlinjen. Vi ser till att helhetsupplevelsen blir bra och arbetsprocessen smidig när tilläggslösningarna kopplas på. Då vet vi att du som kund får ut förväntad effekt av din nya funktionalitet.

En av de produktlinjer vi på Visma levererar är Visma Business med en stark logistiklösning där du som kund kan välja bland tilläggslösningarna: elektronisk fakturahantering, attest på webb, e-faktura, tid och projekt på webb, rapporter och beslutsstöd, kassalösning, automatiserad betalningshantering och webbshop, för att själv skräddarsy ett systemstöd som passar era behov. Hos oss får du trygga integrationer, samma leverantör, förvaltningsstöd och support.

Se hur Visma Business produktlinje kan effektivisera din verksamhet. Boka en personlig demo.

Boka tid för en demo

Mest populära