Tillbaka till huvudmeny

Ska vi förvänta oss en svalare optimism bland landets småföretagare?

Ett osäkert ekonomiskt läge i Europa, bakslag för företagarnas inköp, regeringsskifte. Många aspekter påverkar det ekonomiska läget bland Sveriges småföretagare och experterna spår nu en dämpad optimism. Genom vår sjätte Affärsbarometer tar vi nu reda på hur företagarna själva ser på ekonomiläget det kommande halvåret.

Dämpad försäljning och minskade inköp
För ett halvår sedan visade vår Affärsbarometer att Sveriges småföretagare var mer optimistiska än de varit på flera år, men både Anna Felländer (Swedbank), Jörgen Kennemar (Swedbank) och Günther Mårder (Nordnet) spår nu att vi kan förvänta oss en försiktigare optimism det kommande halvåret. Felländer och Kennemar menar att det beror på den svagare omvärldskonjunktur som vi sett i Euroländerna medan Mårder främst pekar på osäkerheten i Tysklands ekonomi.

Även inköpen förväntas bli dämpade enligt Felländer, Kennemar och Mårder. Felländer och Kennemar menar att osäkerheten i Europa bidrar till att småföretagarna i Sverige nu blir mer försiktiga med sina inköp. Småföretagarna kan därför väntas avvakta med sina inköp och investeringar till dess att konjunkturen i Europa stabiliserats.

Vi undersöker det ekonomiska läget i Sverige
Under v 43 genomför vi årets andra Affärsbarometer där vi frågar ca 1300 svenska småföretagare om deras förväntningar kring företagets försäljning och inköp kommande halvåret. Ska vi tro på experterna kommer resultatet peka en aning neråt, både när det gäller försäljning och inköp. Vad småföretagarna menar att detta beror på återstår att se.

Även regeringsskiftet kan påverka småföretagarnas förutsättningar, vad de själva anser får vi snart veta.

Är du intresserad av att ta del av resultatet är du välkommen att kontakta mig eller Ramona Johansson på ramona.johansson@visma.com. Läs mer om Vismas Affärsbarometer på visma.se/affarsbarometern.

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.