Tillbaka till huvudmeny

Ska vi förvänta oss en svalare optimism bland landets småföretagare?

Ett osäkert ekonomiskt läge i Europa, bakslag för företagarnas inköp, regeringsskifte. Många aspekter påverkar det ekonomiska läget bland Sveriges småföretagare och experterna spår nu en dämpad optimism. Genom vår sjätte Affärsbarometer tar vi nu reda på hur företagarna själva ser på ekonomiläget det kommande halvåret.

Dämpad försäljning och minskade inköp
För ett halvår sedan visade vår Affärsbarometer att Sveriges småföretagare var mer optimistiska än de varit på flera år, men både Anna Felländer (Swedbank), Jörgen Kennemar (Swedbank) och Günther Mårder (Nordnet) spår nu att vi kan förvänta oss en försiktigare optimism det kommande halvåret. Felländer och Kennemar menar att det beror på den svagare omvärldskonjunktur som vi sett i Euroländerna medan Mårder främst pekar på osäkerheten i Tysklands ekonomi.

Även inköpen förväntas bli dämpade enligt Felländer, Kennemar och Mårder. Felländer och Kennemar menar att osäkerheten i Europa bidrar till att småföretagarna i Sverige nu blir mer försiktiga med sina inköp. Småföretagarna kan därför väntas avvakta med sina inköp och investeringar till dess att konjunkturen i Europa stabiliserats.

Vi undersöker det ekonomiska läget i Sverige
Under v 43 genomför vi årets andra Affärsbarometer där vi frågar ca 1300 svenska småföretagare om deras förväntningar kring företagets försäljning och inköp kommande halvåret. Ska vi tro på experterna kommer resultatet peka en aning neråt, både när det gäller försäljning och inköp. Vad småföretagarna menar att detta beror på återstår att se.

Även regeringsskiftet kan påverka småföretagarnas förutsättningar, vad de själva anser får vi snart veta.

Är du intresserad av att ta del av resultatet är du välkommen att kontakta mig eller Ramona Johansson på ramona.johansson@visma.com. Läs mer om Vismas Affärsbarometer på visma.se/affarsbarometern.

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.