Tillbaka till huvudmeny

Sannolikt att företagens framtidstro ökar

I höstas var småföretagarnas framtidstro rekordlåg, och många oroades av politisk osäkerhet och slopandet av ROT- och RUT-avdragen. Jörgen Kennemar, Swedbank, tror dock att vi kommer få se en uppåtgående optimism i år.

Jörgen Kennemar, analytiker på Swedbank
Jörgen Kennemar, analytiker på Swedbank

I höstas var småföretagarnas framtidstro rekordlåg, och många oroades av politisk osäkerhet och slopandet av ROT- och RUT-avdragen. Jörgen Kennemar, Swedbank, tror dock att vi kommer få se en uppåtgående optimism i år.  

Snart är det dags för oss att presentera årets första resultat av Affärsbarometern, och som vanligt har vi frågat Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank, vad han tror om affärsläget bland landets småföretagare i år.

I höstas trodde bara fyra av tio småföretagare i Sverige på ökad försäljning, vilket var den svagaste framtidstron vi sett på flera år i Affärsbarometern. Vad tror ni vi kommer få se i vårens resultat?

-Höstundersökningen gick stick i stäv med vad annan statistik visade. BNP växte med närmare fyra procent samtidigt som arbetsmarknaden förbättrades ytterligare. Även KI-barometern och Inköpschefsindex visade på en mer optimistisk bild. Vi bedömer att förutsättningarna för en ökad försäljning är goda under våren inte minst då svensk ekonomi förväntas växa i en fortsatt hög takt, framförallt på den svenska marknaden, drivet av hushållens konsumtion och bostadsinvesteringar. Låga räntor och stigande inkomster stöder för det. Däremot har försäljningsutsikterna förmörkats för exporterande företag i kölvattnet av en svagare global tillväxt och oron på de globala finansmarknaderna.

Resultatet i höstas visade att många småföretagare var oroliga för slopandet av rut- och rotavdragen samt för en allmän politisk orolighet. Tror ni att politiken kommer att påverka även i år, eller finns det andra faktorer som nu påverkar företagens framtidstro?

-Med vetskap om att det avser en reducering av rut- och rotavdrag från och med 2016 och inte ett slopande är det sannolikt att företagen kan ha en något ljusare framtidstro i vårens undersökning. Samtidigt ökar byggandet i ekonomin i hög takt vilket torde kompensera för de försämringar som ett reducerat rotavdrag kan ha åsamkat för vissa bolag. En nästan okontrollerbar flyktingström under hösten har följts av betydligt hårdare krav under 2016. En gradvis minskad belastning på det svenska samhället kan även ha lett till en minskad oro bland företagarna, även om utmaningarna alltjämt är stora för att öka integrationen. Oljeprisfallet och dess negativa inverkan på den norska ekonomin kan även få spridningseffekter till den svenska ekonomin. Även gränshandeln mellan länderna kan påverkas med risk för att detta kan påverka företagens framtidstro, inte minst i västra Sverige

Pessimismen kring inköp följde samma kurva som försäljningen, och visade lägsta siffran sedan vi började mätningen 2012. Tror ni företagarna kommer vara lika försiktiga i vår?

-Vår bedömning om en mer optimistisk syn om försäljningen kommer även avspeglas i inköpen. För företag med huvudsaklig verksamhet i Sverige räknar vi med att efterfrågan kommer att vara fortsatt stark. Det borgar också för ökade inköp. Det gäller inte minst inom byggsektorn där bostadsbyggandet förväntas att växa i en hög takt.

Vi tackar Jörgen Kennemar för kommentarerna och ser framemot årets första Affärsbarometer som presenteras på visma.se/affarsbarometern i slutet av mars. Läs även vad Daniel Wiberg, chefekonom hos Företagarna, tror om årets Affärsbarometer här »

Läs mer om Vismas Affärsbarometer

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Fler ansökningar blir digitala

  Med licensen digital ärendehantering blir processen kring ärenden helt automatiserad. Just nu utvecklas fler funktioner som kommer att ingå framöver.
  – Vi har fått många bra förslag från er kunder, som friskvård och att omvandla semesterdagar till pengar, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.