Tillbaka till huvudmeny

Samverkan är katalysatorn för digital innovation

För att förbli konkurrenskraftig finns det ett växande behov av integration med andra intressenter. För att möta dagens globala och samhälleliga utmaningar behöver vi kunna samarbeta. Hamstring av information och resurser hindrar innovation, skapar barriärer och urholkar förtroendet mellan parter. Verksamheter behöver digital innovation, där data är produkten eller tjänsten.

BI och data trender 2022
För att förbli konkurrenskraftig finns det ett växande behov av tätare integration med intressenter.

Pandemi, klimat förändringar, ekonomiska skillnader. Idag är våra största globala och samhälleliga utmaningar beroende av att vi kan samarbeta för att hitta lösningar. Hamstring av information och resurser hindrar innovation, skapar barriärer och urholkar förtroendet mellan parterna.

I den nya marknadsekonomin kommer ingen verksamhet att lyckas utan att interagera med andra. Styrkan ligger i att dela resurser för att förnya och skapa möjligheter.

Våra kommersiella utmaningar är också interaktionsorienterade. Externa krafter har mycket större påverkan på företag än tidigare och leverantörskedjor har förändrats totalt.

Digitala jättar som Google och Amazon har byggt massiva nätverk av data som gör dem dominerande. Marknader har ersatts av ett fåtal kraftfulla leveranskedjor som sträcker sig över alla branscher. Samtidigt dyker digitala startups upp från ingenstans och utmanar även om de får kämpa. 

Data är produkten eller tjänsten

För att förbli konkurrenskraftig finns det ett växande behov av tätare integration med intressenter.

Etablerade företag investerar i egna startups, och tar vara på möjligheten att skapa innovation och samtidigt se till att de har tillgängliga resurser. I den här miljön räcker det inte med digital transformation: Du behöver digital innovation, där data är produkten eller tjänsten.

Förra årets digitala förändringar skapade en rad nya möjligheter. Programvaran är het; data och analys är ännu hetare. Men även om mjukvara är oändligt skalbar, är talangen begränsad. En färsk IDC-undersökning visade att det i stora delar av världen (Europa, Mellanöstern och Afrika) är svårt ”att rekrytera professionell och kunnig personal” vilket är det det främsta hindret för att nå sina affärsmål.

Det innebär att du inte längre har lyxen att bara förnya dig inom din organisation, du måste även förnya dig utanför – i samarbete med partners och genom ditt nätverk.

För att ta en ledande position måste du bygga ett nätverk

Bygg en samarbetsdriven värdekedja för att undvika att bli utkonkurrerad. 

I dagens sätt att göra affärer raderas gamla barriärer. En konkurrent kan bli en partner, en partner kan bli en kund och en kund kan bli en konkurrent. Lösningen är inte att undvika samarbete, utan att vänja sig vid en ny form av samverkan för att skapa konkurrensfördelar och relationer med ömsesidigt fördelaktiga resultat.

Möjligheterna ligger i att förändra affärsmodellen så att data blir själva produkten eller tjänsten, men detta är omöjligt att åstadkomma på egen hand och du är beroende av att interagera med andra för att lyckas.

Det enda alternativet är att interagera med andra i större skala, och skapa ett pålitligt ekosystem baserat på tydliga engagemangsregler. Detta kommer att generera gemensamma data, insikter och innovation som inte skulle vara möjligt om du står ensam. Tillsammans med dina partners kan du skapa en stark och spänstig ”rep” eller värdekedja, och ta en ledarposition. Detta tillvägagångssätt har fördelar även mot jättarna i ditt område.

Integrerad data ger framgångsrika resultat

Och det finns fler goda nyheter: Det är mycket lättare att interagera än det var tidigare. API-ekonomin har förändrat allt. Nu när det är lätt att få alla komponenter att prata med varandra är din uppgift att sätta ihop, orkestra och slå samman data, intelligens, processer och människor. Förtroende och smidighet är kraven, ömsesidigt genererad data och insikt är valutan och framgångsrika resultat är belöningen.

Vi såg det hända på världsscenen med utvecklingen av COVID-vacciner, när läkemedelsföretag inledde samarbeten med akademiska institutioner för att påskynda utvecklingen. Vi såg det när enskilda investerare gick samman för att störta hedgefonderna i deras shorting av GameStop. Och vi ser miljöerna med öppen källkod där akademiker, aktivister, journalister och datavetare arbetar tillsammans för allas bästa. Denna samarbetsstrategi är katalysatorn för accelererad digital innovation – och detta är vägen framåt i en sammankopplad värld.

10 datatrender som kommer att förändra konkurrensbilden som vi känner den idag

Interaktion får en annan innebörd

År 2023 kommer 30 % av de organisationer som använder sig av insikt och analys från sitt nätverk att skapa bättre resultat än sina konkurrenter som enbart fokuserar på analys av sin egen data. Gartner®

Instrumentpaneler i sin nuvarande form dör och återuppstår

Till 2025 kommer en ökning av personaliserad funktionalitet att driva användningen av analys och business intelligence-funktioner bortom 50 % för första gången, vilket kommer att påverka affärsprocesser och beslut i större utsträckning.

Master Data management kommer att skapa begriplig BI

År 2023 kommer organisationer med delad ontologi, semantik, ledning och processledning för att möjliggöra datadelning mellan företag att överträffa de som inte gör det.

Insiktshastighet skapar fokus på kostnader

År 2023 kommer 50 % av företag som använder offentliga molntjänster att uppleva eskalerande kostnader och projekt misslyckas till följd av dålig ledning.

Distribuerat moln blir ett naturligt val

År 2025 kommer 50 % av större företag att kunna transformera sina affärsmodeller med hjälp av ”distribuerade molntjänster” på en önskad plats.

Inbyggd insikt blir genomgripande

År 2022 kommer mer än hälften av de anställda med affärsansvar att ha omedelbar tillgång till analys av data över hela verksamheten integrerad i deras aktiviteter och processer, vilket kommer att hjälpa till att fatta operativa beslut på ett mer effektivt sätt.

Automatisering av applikationer utlöser händelser

År 2023 kommer 60 % av företagen att använda komponenter från tre eller fler

lösningar för att bygga applikationer som kan fatta beslut utifrån analyser som kopplar insikter till handling

Datavetenskap och analys kommer att hålla alla uppdaterade

År 2025 kommer en brist på datavetare inte längre att hindra introduktionen av datavetenskap och maskininlärning i organisationer.

Säkerhet har högsta prioritet

År 2025 kommer 80 % av organisationer som vill skala din digitala verksamhet att misslyckas eftersom de inte har ett modernt förhållningssätt till data och analys.

Dataplattformen blir den nya fabriken för distribuerad data

Till 2024 kommer organisationer som använder aktiv metadata för att berika och skapa en dynamisk datastruktur att minska tiden för att leverera integrerad data med 50 % och förbättra produktiviteten för sina datateam med 20 %.

Vill du läsa mer om de 10 BI- och datatrenderna som beskrivs i den här bloggen kan du ladda ner e-boken som beskriver trenderna i sin helhet här.

Ladda ner e-boken här!

Mest populära