Tillbaka till huvudmeny

Sammanhängande semester viktig för återhämtningen

I Vismas undersökning om semester som genomfördes i februari 2022 svarade 35 % att de inte har möjlighet att ta ut fyra sammanhängande semesterveckor.

Semesterlagen ger dig som anställd fem veckors semester per semesterår. Av dem har du rätt till fyra veckors sammanhängande semester under sommarmånaderna juni – augusti. Ett personligt anställningsavtal och kollektivavtal kan ge dig fler semesterdagar men aldrig färre. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du som medarbetare kan ta ut den sammanhängande ledigheten. Dock kan du som medarbetare, i överenskommelse med arbetsgivaren avstå sin rätt till den sammanhängande ledigheten.

I Vismas undersökning om semester som genomfördes i februari 2022 svarade 35 % att de inte har möjlighet att ta ut fyra sammanhängande semesterveckor.

Att inte kunna ta ut en längre sammanhängande ledighet kan öka riskerna för utmattning. Särskilt om stressen i arbetet är stor. Vi klarar normalt sett en viss mängd stress så länge vi har möjlighet till vila och återhämtning. Om du inte kan få din sammanhängande ledighet, kan tjänsten löneoutsourcing kanske vara något för ert företag. Att ta hjälp med utvalda delar av er lönehantering. Så att du kan vara ledig.

Stressad på jobbet?

I Vismas rapport Koll på lön 2021 svarade nästan 23 % att de ofta känner sig stressade över jobbet och fler än 60 % svarade att de gör det ibland. Långvarig stress på jobbet bidrar ofta till att vi blir sjuka, även om privatlivet också påverkar. Att kunna ta ut en längre tids sammanhängande ledighet är viktigt för hälsan och för att på sikt undvika långvarig sjukskrivning.

Tips på hur du kan få semester med utrymme för vila och återhämtning
 1. Prata i god tid med din chef, planera tillsammans. Förklara vikten av återhämtning. 
 2. Om du inte kan få din sammanhängande ledighet, kan tjänsten löneoutsourcing kanske vara något för ert företag. Att ta hjälp med utvalda delar av er lönehantering. Så att du kan vara ledig.
 3. Stäng tidsfönstret även under semestern – var i nuet! Uppmärksamma vilket mentalt tidsfönster du har öppet lite nu och då inte bara i din vardag, utan också under din semester. 
 4. Planera in tid under din semester för vila och återhämtning. 
 5. Håll koll på dina semesterdagar och hur länge du kan spara dem.

Läs mer om hur du outsourcar hela eller delar av din lönehantering

Mest populära

 • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

  Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

 • Beräkna dygnsvila i realtid

  Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.