Tillbaka till huvudmeny

Samarbete i Norden ska ge bättre dataskydd

Nyligen genomfördes det årliga nordiska mötet mellan ländernas dataskyddsmyndigheter. Under mötet antogs en deklaration om att fortsätta ett nära samarbete för att främja en säkrare och mer ansvarsfull digital miljö.

Varje år sedan 1988 genomförs Nordiska möten mellan dataskyddsmyndigheter, och sedan en
längre tid tillbaka om dataskydd. Den 13-14 oktober var det dags för årets möte och en av
frågorna på agendan rörde strategiska samarbeten inom Norden. Integritetsmyndigheten (IMY)
antog, tillsammans med de andra ländernas dataskyddsmyndigheter, en deklaration där
ländernas vilja att fortsätta ett nära samarbete fastslogs.

Harmonisering av EU-lagstiftning och tillämpning

Deklarationen innebär bland annat att länderna kommer att bidra ytterligare inom den
Europeiska Dataskyddsstyrelsen (EDPB). Målet är bland annat att få till en harmonisering inom
EU kring hur dataskyddsförordningen GDPR ska tillämpas.


Dataskyddsmyndigheterna flaggar även för att olika EU-lagar och förordningar som rör
digitalisering kan överlappa varandra. Detta kan leda till en fragmentering som gör det svårt att
få en överblick över vilka lagar och regler som gäller. Deklarationen understryker därför vikten
av att undvika oönskad fragmentering av tillsynen över dessa lagstiftningar.


En annan utkomst av mötet var en informell arbetsgrupp som fick till uppgift att verka för att
skydda barn och unga i digitala miljöer. Ett fokusområden är att se över skyddet av
personuppgifter relaterat till onlinespel. Arbetsgruppen ska bland annat utbyta information och
identifiera möjligheter för gemensamma väglednings- och tillsynsåtgärder.

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Nya pensionsåldrar från 2023

    Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när du tidigast kan ta ut din allmänna pension. Även garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg omfattas av de nya reglerna.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.