Tillbaka till huvudmeny

Säkerhet i guldklass

Visma Affärslösningar har nått guldnivå i Visma Security Program. Vad innebär det egentligen? Och hur ser vi till att ditt ekonomisystem är säkert från nya hot? Mikael Stewén, produkt- och utvecklingschef på Visma PubliTech, berättar mer.

Vad innebär det att Visma Affärslösningar nått guldnivå?

– Det innebär att vi arbetar med säkra processer, att vi tryggar data, personuppgifter och mjukvara för att undvika cyberattacker. Visma Affärslösningar har alltid varit ett säkert system, och nu arbetar vi enligt Visma Security Program. Programmet innehåller mängder av säkerhetsåtgärder och är en garanti för att vi jobbar i enlighet med regler inom bland annat GDPR och informationssäkerhet.

Vad behövs för att ett system ska vara säkert idag?

– Det krävs stora insatser i takt med att hotbilden mot offentlig sektor ökar. Säkerhet är något vi jobbar med hela tiden, en hygienfaktor. Allt från penetrationstester, manuella och automatiska, till övervakning av Darknet och skanning av svagheter i källkoden. Dessutom följer vi upp vårt eget arbetssätt och metodik kopplat till bland annat GDPR och personuppgifter.

Hur vet ni vad som ska ingå i programmet?

– Vi har ett stort team som enbart jobbar med att analysera hotbilden och ge återkoppling till säkerhetsprogrammet. Säkerhetsindex i Visma Security Program förändras i takt med omvärlden. Det gäller att ständigt ligga steget före och ha koll på nya hot, metoder och aktörer. Vårt mål är att Visma Affärslösningar ska ligga på guldnivå. Det innebär att vi måste fortsätta jobba strukturerat och fokuserat över tid.

Vill du veta mer om vårt säkerhetsarbete? Läs mer om hur vi jobbar här

Mest populära