Tillbaka till huvudmeny

SaaS som försäkring – så skiljer sig ansvaret mellan SaaS och OnPrem

Att arbeta med säkerhet på ett konsekvent och systematiskt sätt för att skydda sin data är viktigt, både för den privata och offentliga sektorn. Vi har pratat med Mikael Stewén, Product & Development Director på Visma PubliTech, om hur SaaS är som en försäkring mot attacker och dataintrång.

SaaS, Software as a Service, är en molnbaserad tjänst med program och system tillgängliga via en webbsida eller app. Leverantören tar hand om hela systemet med bland annat installation, drift och underhåll. Stewén berättar att Visma har sina SaaS-tjänster i ett privat moln för att säkerställa att rådande lagar och regler, som till exempel GDPR, efterlevs.


Visma levererar även On prem, vilket är en äldre metod att leverera mjukvara på, som innebär att det installeras lokalt. Kunden ansvarar själv för driften av hela systemet.

Prestanda, tillgänglighet och säkerhet

Hur kan man då se SaaS som en försäkring? Mikael Stewén förklarar att en SaaS-tjänst omfattar fler delar eftersom leverantören tar ansvar för installation, drift, underhåll, licenser, backup och den tekniska expertisen. Kunden köper alltså inte bara en licens till en applikation eller produkt, utan ett helhetsåtagande. I åtagandet är drift och applikation integrerade som en perfekt match vilket innefattar prestanda, tillgänglighet och rigorös säkerhet.

Med en SaaS-tjänst överförs alltså ansvaret från kunden till leverantören, vilket innebär många fördelar. Det är bland annat på längre sikt en kostnadseffektiv lösning som från första stund frigör både tid och resurser. SaaS är skalbart, flexibelt och där man köper kapacitet efter behov. 

En annan fördel är att systemet frekvent uppdateras. Detta innebär att varje enskild uppdatering får liten påverkan på systemet, vilket medför mindre insatser per uppdatering och lägre risk att något går fel. Utöver detta är det lättare att integrera med andra SaaS-tjänster då man bland annat slipper huvudvärken med att öppna brandväggar i sin infrastruktur.

Det viktigaste perspektivet med en SaaS-lösning är dock för många den ökade säkerheten mot attacker och dataintrång. Stewén berättar att arbetet med säkerheten runt Vismas SaaS-tjänster är ständigt pågående och en grundförutsättning för att kunna leverera en molntjänst med hög säkerhetsnivå, tillgänglighet och prestanda.

– Det centrala med säkerhet är att kraven förändras hela tiden, och vi som leverantör till SaaS-tjänster måste anpassa systemen efter omvärlden, säger Mikael Stewén. SaaS-tjänster tryggar driften av systemet, förenklar hanteringen och gör verksamheten mindre sårbar.

SaaS inom offentlig sektor

Stewén berättar vidare att företag inom den privata sektorn länge använt olika SaaS-lösningar, men att utvecklingen inom den offentliga sektorn går långsammare. Något som påskyndar en förändring är att det skett  attacker mot kommuners OnPrem-lösningar. Ett exempel är Kalix kommun som råkade ut för en attack i slutet av förra året. Den orsakade stora problem för kommunen och påverkade bland annat löneutbetalningar samt fakturering. 

I dag pågår därför en snabb omställning där ett flertal kommuner och regioner nu efterfrågar olika SaaS-lösningar. En SaaS-investering är helt enkelt en kostnadseffektiv och smart försäkring som säkerställer att alla tjänster alltid är tillgängliga. Visste du förresten att SaaS i många fall även är ett mer miljövänligt alternativ än OnPrem? Läs gärna mer om det här.

Mest populära

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.