Tillbaka till huvudmeny

Så utvecklar vi Personec P

Vad är på gång inom lönesystemet Personec P? Här är nyheterna du kan se fram emot 2024.

Digital ärendehantering

Digital ärendehantering är en licens i Personec P som automatiserar hanteringen av ansökningar. Du slipper papper som måste skrivas ut, kontrolleras och signeras i flera led. Under 2024 kommer funktionen “extra skatteavdrag” att adderas till digital ärendehantering. Näst på tur står ansökan om egen uppsägning,och därefter begäran om intyg. Läs mer om digital ärendehantering.

Massändring

Massändring är en ny funktionalitet som kommer byggas in i Personec P under året. Den ger möjlighet för administratörer att göra ändringar för en större mängd medarbetare på ett enkelt sätt utan att bygga skript och involvera tekniker, exempelvis avseende ändring av DB-kod.

Automatiskt avslut av timanställda

Har du timanställda som ligger kvar i systemet och genererar pensionskostnader? Timmie, den tidigare RPA-lösningen, byggs nu in i Personec P. Funktionen avslutar automatiskt en timanställd som varit inaktiv under en given period, och tar därefter bort personen från systemet.

Förhandling 

Under 2024 fortsätter arbetet med att utveckla Personec P Förhandling. Modulen är snart helt webbaserad – funktionen för arbetsledare finns redan på webben. Dessutom förbättrar vi gränssnitt och funktionalitet kopplat till systemadministratörer och förhandlingsledare. Som förhandlingsledare kommer du att få bättre överblick, och vi tittar på en lösning för att skapa förhandlingsgrupper automatiskt. 

Vill du veta mer om vad som händer i Personec P?

Välkommen på ett kostnadsfritt webbinar om roadmap och utveckling 22 mars kl. 08:30.

Anmäl dig

Mest populära

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.