Tillbaka till huvudmeny

Så säger lagen om elektronisk personalliggare

Den första januari 2016 infördes lagen om elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser i Sverige. Borislav Sinik från Movenium reder ut vad som gäller.

Elektronisk personalliggare

Den första januari 2016 infördes lagen om elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser i Sverige. Under 2016 utförde Skatteverket 12 094 kontroller på olika byggarbetsplatser för att undersöka hur byggföretagen följer lagen. Det första halvåret tillämpade man en mjuk linje och utfärdade inga sanktionsavgifter alls. Skatteverket fortsatte visa hänsyn till att lagstiftningen var ny även under andra halvåret för 2016.

Trots detta upptäcktes brister vid ungefär var tionde kontrollbesök och sanktionsavgifter om totalt 7,3 miljoner SEK utfärdades. De vanligast förekommande felen är att personer inte registrerats i personalliggaren och att man inte kunnat presentera en närvarohistorik på plats vid ett kontrollbesök. I år kommer Skatteverket att öka resurserna för att identifiera byggarbetsplatser som inte anmälts till Skatteverket men som enligt lag ska anmälas.

Kort om lagen för elektronisk personalliggare

  • Byggarbetsplatser där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten kan antas överstiga fyra prisbasbelopp.
  • Byggherren ansvarar för att hålla med utrustning så att elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen.
  • Byggherren ska anmäla byggstart till Skatteverket och tilldelas ett identifikationsnummer.
  • Alla företag och personer som vistas på byggarbetsplatsen ska föras in i en närvaroförteckning som hålls tillgänglig på byggarbetsplatsen för Skatteverkets kontroll.
  • Skatteverket får genomföra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatsen.
  • Ett sanktionssystem träder in om avsteg skett från anmälningsplikten och/eller närvaroförteckningen.

En motsvarande lag om elektroniska personalliggare infördes i Finland den första juli 2014. Movenium har som enda leverantör utvecklat lösningar för både de svenska och finska lagkraven. Vi har fokuserat på att underlätta våra kunders vardag och skapat en enkel och smidig lösning. Hantering av underentreprenörer i personalliggaren sker smärtfritt och alla som är verksamma på byggarbetsplatsen kan skicka en rapport till Skatteverkets kontrollanter omedelbart. Du har full tillgång till personalliggaren via app, dator eller surfplatta.

Lär dig mer om Moveniums ID06 Personalliggare på ett kostnadsfritt webinar. 

Anmäl dig här

Mest populära