Tillbaka till huvudmeny

Så mår Upphandlingssverige

Vismas Upphandlingsbarometer rankar alla län baserat på antal upphandlingar per 100 000 invånare, genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling samt andelen överprövade upphandlingar. Statistiken kommer från Visma Opic, som är landets mest kompletta, sökbara databas för upphandlingar.

Vismas Upphandlingsbarometer

Allt som inhandlas till offentlig sektor, från pennor till byggande av nya bostäder, ska upphandlas. Syftet med offentlig upphandling är att använda skattepengar effektivt och motverka korruption samtidigt som alla företag i Sverige får samma villkor att tävla om samhällets inköp. Alla pågående offentliga upphandlingar uppdelade per län och bransch finns tillgängliga i Visma Opic – landets mest kompletta, sökbara databas för upphandlingar. Databasen utgör grund för en årlig mätning av upphandlingsklimatet i Sverige, Vismas Upphandlingsbarometer. Den rankar alla län baserat på antal upphandlingar per 100 000 invånare, genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling samt andelen överprövade upphandlingar. Den redovisade statistiken omfattar samtliga offentliga upphandlingar som publicerades i Sverige under 2016 och ger en objektiv bild av hur det aktuella upphandlingsklimatet mår, belyser trender, framsteg samt förbättringspotentialer.

Årets Upphandlingsbarometer

I nio län har upphandlingarna per 100 000 invånare ökat. Statistiken toppas av Norrbottens län. Samtidigt har den minskat i tolv. Stockholm toppar i antal anbudsgivare medan Norrbotten hämtat upp sig från sista plats till en elfte bland landets län. Gotland har rasat till sista plats i rankingen när det gäller anbudsgivare. Men också i överprövningar, där de 2015 var högst rankad.

Storstadslänen klättrar i rankingen men befinner sig alltjämt i nedre delen av Vismas Upphandlingsbarometer, som jämför upphandlingsklimatet i Sverige. På riksnivå ligger antalet upphandlingar på en stabil nivå, med 18 483 genomförda upphandlingar till ett totalt värde av över 600 miljarder kronor.

– Antalet offentliga upphandlingar har stabiliserats efter nedgången i samband med den höjda direktupphandlingsgränsen 2014. Däremot finns det regionala skillnader och trots att andelen överprövade upphandlingar minskar i storstadsregionerna skulle upphandlingsklimatet kunna förbättras, säger Marie Ceder, vd för Visma Commerce.

Upphandlingsbarometern 2017 i korthet

– Flest antal upphandlingar per 100 000 invånare hade Norrbottens län med 311 stycken.
– Flest antal anbudsgivare i genomsnitt hade Stockholm där 4,7 företag i genomsnitt deltog i varje upphandling.
– Minst andel överprövade upphandlingar hade Blekinge, där endast 3,7 procent av upphandlingarna överprövades.

Ta del av vår 11-sidiga rapport!

Läs Vismas Upphandlingsbarometer 2017

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.