Tillbaka till huvudmeny

Så mår Upphandlingssverige

Vismas Upphandlingsbarometer rankar alla län baserat på antal upphandlingar per 100 000 invånare, genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling samt andelen överprövade upphandlingar. Statistiken kommer från Visma Opic, som är landets mest kompletta, sökbara databas för upphandlingar.

Vismas Upphandlingsbarometer

Allt som inhandlas till offentlig sektor, från pennor till byggande av nya bostäder, ska upphandlas. Syftet med offentlig upphandling är att använda skattepengar effektivt och motverka korruption samtidigt som alla företag i Sverige får samma villkor att tävla om samhällets inköp. Alla pågående offentliga upphandlingar uppdelade per län och bransch finns tillgängliga i Visma Opic – landets mest kompletta, sökbara databas för upphandlingar. Databasen utgör grund för en årlig mätning av upphandlingsklimatet i Sverige, Vismas Upphandlingsbarometer. Den rankar alla län baserat på antal upphandlingar per 100 000 invånare, genomsnittligt antal anbudsgivare per upphandling samt andelen överprövade upphandlingar. Den redovisade statistiken omfattar samtliga offentliga upphandlingar som publicerades i Sverige under 2016 och ger en objektiv bild av hur det aktuella upphandlingsklimatet mår, belyser trender, framsteg samt förbättringspotentialer.

Årets Upphandlingsbarometer

I nio län har upphandlingarna per 100 000 invånare ökat. Statistiken toppas av Norrbottens län. Samtidigt har den minskat i tolv. Stockholm toppar i antal anbudsgivare medan Norrbotten hämtat upp sig från sista plats till en elfte bland landets län. Gotland har rasat till sista plats i rankingen när det gäller anbudsgivare. Men också i överprövningar, där de 2015 var högst rankad.

Storstadslänen klättrar i rankingen men befinner sig alltjämt i nedre delen av Vismas Upphandlingsbarometer, som jämför upphandlingsklimatet i Sverige. På riksnivå ligger antalet upphandlingar på en stabil nivå, med 18 483 genomförda upphandlingar till ett totalt värde av över 600 miljarder kronor.

– Antalet offentliga upphandlingar har stabiliserats efter nedgången i samband med den höjda direktupphandlingsgränsen 2014. Däremot finns det regionala skillnader och trots att andelen överprövade upphandlingar minskar i storstadsregionerna skulle upphandlingsklimatet kunna förbättras, säger Marie Ceder, vd för Visma Commerce.

Upphandlingsbarometern 2017 i korthet

– Flest antal upphandlingar per 100 000 invånare hade Norrbottens län med 311 stycken.
– Flest antal anbudsgivare i genomsnitt hade Stockholm där 4,7 företag i genomsnitt deltog i varje upphandling.
– Minst andel överprövade upphandlingar hade Blekinge, där endast 3,7 procent av upphandlingarna överprövades.

Ta del av vår 11-sidiga rapport!

Läs Vismas Upphandlingsbarometer 2017

Mest populära