Tillbaka till huvudmeny

Så här tar du klivet till molnet med Visma

Allt fler inom den offentliga sektorn tittar nu på molntjänster som ett alternativ till att ha egna servrar och datahallar. Men det är inte lätt veta var man ska börja och många oroar sig för att flytten till molnet kan orsaka avbrott och störningar. Vi på Visma har hjälpt ett flertal verksamheter i den offentliga sektorn att genomföra den här resan. I den här artikeln får du en överblick över hur vi hanterar processen och säkerställer en smidig övergång.

Så går en molnflytt med Visma till

Standardiserade processer banar väg till molnet

På Visma har vi utvecklat standardiserade processer för migrering som ger så få störningar för verksamheten som möjligt under själva flytten. Ett beprövat och finslipat tillvägagångssätt minskar risken för överraskningar. 

Även om alla verksamheter är unika handlar det om samma steg och checklistor vi använder för att skapa en fungerande migreringsplan. Vid starten av ett projekt börjar vi alltid med att sitta ner tillsammans med kunden för att förstå behoven och kartlägga hur vi på bästa sätt genomför projektet.

Förstudie och teknisk analys gör skillnad

Efter uppstartsmötet görs en förstudie med en teknisk analys. Här inventeras den nuvarande miljön för att förstå vilka förutsättningar som finns för att flytta till molnet. 

Typiska frågor som diskuteras i detta steg är vilken data som ska följa med till molnet, vilka system som ska flyttas respektive ersättas och vilken önskad funktionalitet som ska finnas i den nya miljön. Resultatet blir en plan med en aktivitetslista för vad som måste omhändertas innan själva lyftet till molnet går av stapeln.

Noggranna förberedelser ser till att allt hänger ihop

Under förberedelserna bockas aktivitetslistan av löpande. Detta arbete sker i bakgrunden och påverkar inte personalens dagliga arbete. 

I detta steg handlar det om att förbereda och kontrollera integrationer mellan olika system, konvertera datatyper till standardformat och ersätta eventuella speciallösningar med uppdaterade och säkra API:er. Det sker också en samverkan med tredjepartsleverantörer för att kontrollera att alla olika program fungerar tillsammans i molnet

Flytten till molnet

Kvällen innan migreringen låses miljön och alla användare stängs ute ur systemen. Sedan flyttas den befintliga databasen över till molnet. Så fort all data är på plats sker installation av ny och uppdaterad mjukvara för den funktionalitet som ska läggas till. När det är klar får användarna tillbaka sin access och kan åter börja arbeta. 

Optimering och utbildning får alla med på tåget

Under de kommande veckorna testas allt noggrant och eventuella restpunkter omhändertas. Nu är det också dags att börja utbilda personalen om alla nya funktioner och system. Det görs löpande och höjer gradvis personalens kompetens och trygghet.

Vismas process säkerställer en lyckad migrering till molnet för den offentliga sektorn. Verksamheter som redan genomfört förändringen ser snabbt positiva effekter för hela organisationen. Ta gärna kontakt med oss för att höra hur ni kan dra nytta av möjligheterna med molnet.