Tillbaka till huvudmeny

Så här kan fler företag byta ägare och växa

Runt 100 000 företag i Sverige behöver nya ägare. Men känslor, matchning och pengar står i vägen. Lagstiftning och möjligheterna att få lån är också mer anpassade efter att starta ett nytt bolag än att köpa ett befintligt.

Kan fler företag byta ägare och växa? Ja, självklart! Men tänk på att göra en ägarplan redan fem år i förväg. Börja med de mjuka värdena och se till att finansieringen fungerar. Ta stöd hela vägen.

De råden delades ut vid ett seminarium som leddes av Mirja Herrdin, vd, Södra Dalarnas Sparbank. Hon ställde frågor till Lena Möllerström Nording, ordförande i redovisnings- och revisionsbyrån Grant Thornton samt Mikael Karlsson från statliga riskkapitalbolaget Almi Invest.

Sverige och EU har en åldrande befolkning och i Sverige finns 100 000 bolag som behöver nya ägare för att deras nuvarande snart går i pension. En undersökning från Visma visade hösten 2016 att fyra av tio småföretagare planerar att lägga ned verksamheten när de drar sig tillbaka och blir pensionärer. Banker och redovisningsbyråer har många av de bolagen i sin kundstock och är därför intresserade av att de drivs vidare.

Hur kan vi skapa bra förutsättningar för ägarskiften?

– Vi som är företagarnas rådgivare ska informera dem om att de behöver lägga en ägarplan för minst fem år i förväg. Vi kan även bistå med matchningen och de finansiella utmaningarna. Företagarna behöver stöd i hela processen. Vi ska vara ett bollplank i diskussionen om hur man vill att framtiden ska se ut, sa Lena Möllerström.

De flesta företagare pratar om praktiska detaljer vid en försäljning, men det finns också emotionella värden som det är viktigt att ha koll på. De kan annars bli ett stort hinder för att en försäljning faktiskt blir av.

– Vari de emotionella värdena ligger varierar från företag till företag. De kan ligga i själva verksamheten eller någon annanstans, men det gäller att inte kliva fel där, sa Mikael Karlsson.

Bortglömt sätt att starta företag

Att köpa ett bolag är ett lite bortglömt sätt att starta företag. Men det har många fördelar och risken är klart lägre.

– Finansieringen kan dock bli ett hinder. Skattelagstiftningen är inte anpassad på samma sätt som för nystartade företag och de lån man kan få som nystartad gäller inte om man köper ett existerande företag, sa Lena Möllerström.

Ett annat hinder är förmågan att hitta och scouta potentiella köpare. Det finns helt klart utrymme för fler enkla handelsplatser där säljare och köpare kan mötas, menade panelen.

Grundläggande guide för att sälja företaget

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.