Tillbaka till huvudmeny

Risk för kvarskatt i och med nya inbetalningsperioder

För de företag som har brutna räkenskapsår kommer den preliminära F-skatten att betalas i närmare anslutning till det valda räkenskapsåret än tidigare. Förändringen införs med övergångsregler under 2012 och kommer att vara helt införda 2013.

Tidigare har juridiska personer, till exempel aktiebolag, kunna välja tre räkenskapsår förutom kalenderår. Den preliminära skatten har däremot alltid betalats under samma period (februari till januari) oavsett om företaget tillämpat kalenderår eller brutet räkenskapsår.

Till exempel:

Ett aktiebolag som hade räkenskapsår från den 1/5 2010 till den 30/4 2011 gjorde sin första inbetalning av F-skatt den 12 februari 2011. När det så var dags att göra bokslut och beräkna skatten för det året har ett sådant bolag endast gjort 3 preliminära inbetalningar av totalt 12.

I den nya skatteförfarandelagen knyts inbetalningarna till räkenskapsåret. I lagen har man utgått från de tidigare godkända räkenskapsåren som påbörjas den 1/1, 1/5, 1/7 och den 1/9 och bestämt att den preliminära skatten ska betalas med start den tolfte i månaden efter räkenskapsårets början, förutom i augusti då den ska betalas den sjuttonde

Numera kan juridiska personer även välja vilket räkenskapsår man vill så länge det omfattar 12 hela månader. Det har man i skatteförfarandelagen inte tagit hänsyn till när man bestämt betalningsperioderna utan de följer de gamla räkenskapsåren enlig föregående stycke.

Räkenskapsårets start                                                                       F-skatten betalas med start

1/2, 1/3, 1/4, 1/5                                                                                                               12/6

1/6, 1/7                                                                                                                                17/8

1/8, 1/9                                                                                                                               12/10

1/10, 1/11, 1/12, 1/1                                                                                                        12/2

Ett speciellt problem som vi upplever just nu när det nya systemet införs är att de med brutna räkenskapsår får en debiteringsperiod som blir kortare än tolv månader för det räkenskapsår som avslutas under 2012

I exemplet ovan med ett räkenskapsår som avslutas den 30/4 innebär det att F-skatt för det nya räkenskapsåret betalas med start den 12/6 och den sista betalningen för det gamla året görs den 12/5.
Debitering under de fyra perioderna (februari – maj) är beräknad som tidigare med 1/12-del per månad – endast 4/12-delar kommer alltså att betalas in av den debiterade skatten för året.

Företaget hinner då betala in endast fyra perioder för det gamla året vilket kan innebära att för lite skatt betalas in.

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

  • Rade tog ett snedsteg upp i karriären

    På Visma är karriärvägarna oändliga, menar Rade Kocovski som snart kliver in i rollen som vd på Inyett – ett av Vismas bolagsförvärv under de senaste åren.