Tillbaka till huvudmeny

Risk för kvarskatt i och med nya inbetalningsperioder

För de företag som har brutna räkenskapsår kommer den preliminära F-skatten att betalas i närmare anslutning till det valda räkenskapsåret än tidigare. Förändringen införs med övergångsregler under 2012 och kommer att vara helt införda 2013.

Tidigare har juridiska personer, till exempel aktiebolag, kunna välja tre räkenskapsår förutom kalenderår. Den preliminära skatten har däremot alltid betalats under samma period (februari till januari) oavsett om företaget tillämpat kalenderår eller brutet räkenskapsår.

Till exempel:

Ett aktiebolag som hade räkenskapsår från den 1/5 2010 till den 30/4 2011 gjorde sin första inbetalning av F-skatt den 12 februari 2011. När det så var dags att göra bokslut och beräkna skatten för det året har ett sådant bolag endast gjort 3 preliminära inbetalningar av totalt 12.

I den nya skatteförfarandelagen knyts inbetalningarna till räkenskapsåret. I lagen har man utgått från de tidigare godkända räkenskapsåren som påbörjas den 1/1, 1/5, 1/7 och den 1/9 och bestämt att den preliminära skatten ska betalas med start den tolfte i månaden efter räkenskapsårets början, förutom i augusti då den ska betalas den sjuttonde

Numera kan juridiska personer även välja vilket räkenskapsår man vill så länge det omfattar 12 hela månader. Det har man i skatteförfarandelagen inte tagit hänsyn till när man bestämt betalningsperioderna utan de följer de gamla räkenskapsåren enlig föregående stycke.

Räkenskapsårets start                                                                       F-skatten betalas med start

1/2, 1/3, 1/4, 1/5                                                                                                               12/6

1/6, 1/7                                                                                                                                17/8

1/8, 1/9                                                                                                                               12/10

1/10, 1/11, 1/12, 1/1                                                                                                        12/2

Ett speciellt problem som vi upplever just nu när det nya systemet införs är att de med brutna räkenskapsår får en debiteringsperiod som blir kortare än tolv månader för det räkenskapsår som avslutas under 2012

I exemplet ovan med ett räkenskapsår som avslutas den 30/4 innebär det att F-skatt för det nya räkenskapsåret betalas med start den 12/6 och den sista betalningen för det gamla året görs den 12/5.
Debitering under de fyra perioderna (februari – maj) är beräknad som tidigare med 1/12-del per månad – endast 4/12-delar kommer alltså att betalas in av den debiterade skatten för året.

Företaget hinner då betala in endast fyra perioder för det gamla året vilket kan innebära att för lite skatt betalas in.

Mest populära

  • Agda PS – nästa generations lönesystem

    Det händer mycket runt lönesystemet Agda PS. Planen för Agda PS är exceptionellt spännande, både för befintliga kunder men också för nya. Jag har träffat Mikko Keinonen, Product Development Director på Visma Enterprise, för att ta reda på mer.

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.