Tillbaka till huvudmeny

Redovisningsrevolutionen

Redovisningsbranschen befinner sig mitt i en teknologisk och strukturell revolution. Molnbaserad teknologi och automatisering tillhör inte längre morgondagen – det sker här och nu.

Redovisningsrevolutionen sker här och nu.
Redovisningsrevolutionen

Allt fler använder sig av de möjligheter som teknologin och molnbaserade tjänster erbjuder. Precis som på andra områden i samhället ersätts manuella processer i ökande grad av självbetjäningslösningar eller självlärande programvara.

Ja tack, båda delarna!

I takt med utvecklingen av teknologin förändras också verksamheternas krav och behov. De flesta av våra kunder vill ha både enkla, flexibla lösningar och professionell rådgivning. En del vill göra det allra mesta själv, medan andra vill ha en professionell sparringpartner. Dagens kunder efterfrågar en lösningsorienterad leverantör som har förmågan att ge goda råd och kan erbjuda heltäckande lösningar. De flesta kunder som väljer att leja ut administrativa uppgifter är mindre intresserade av teknologi. De är däremot intresserade av att täcka ett behov där tjänster och programvara integreras sömlöst. Kort sagt innebär teknologiutvecklingen och ändrade kundbehov nya förväntningar på oss som outsourcingpartner: Från en kvittohanterare till en rådgivare för effektiv drift och god kvalitet – och från en kontrollör av formella krav till en leverantör av analyser och insikt.

Analys och insikt som stärker verksamheter

Det är inte så att dagens redovisningskonsulter inte fungerar som rådgivare, de är redan bra sparringpartners för verksamheter. Ändrade förväntningar från kunder leder oss emellertid i en riktning som innebär ökat fokus på branschkunskap och analytisk användning av redovisningssiffror; detta för att förbättra verksamheten. Korrekt bokföring, enligt gällande lagstiftning, anses vara grunden som man bygger den ökade insikten i verksamheterna på. Det är inte många som sitter på så mycket bra information som redovisningskonsulter gör.

Redovisningskonsulten är kundens rådgivare

Det är stora likhetstecken mellan ändringarna som sker i bokföringsbranschen och det som bankerna redan har gått igenom. Vi går i allt högre grad från att vara redovisningskonsulter till att vara kundrådgivare. Det handlar om att bygga relationer, följa upp kunder löpande, vara ännu mer tillgängliga – och inte minst behärska siffror och hålla mycket hög kvalitet. Som moderna konsulter är det vårt jobb att följa våra kunder på nära håll. Branschens utmaningar är att driva utvecklingen framåt. Vi måste vara proaktiva och synliggöra vår spetskompetens så att kunderna faktiskt är villiga att betala för rådgivningstjänster som skapar mervärde.

Visma Services gör stora investeringar

Visma och Visma Services investerar varje år stora belopp i utvecklingen av programvara som stödjer självbetjäning, automatisering och större affärsinsikt. Visma Services gör stora investeringar i kompetensbyggande och effektiv användning av framtidens programvarulösningar.

Vi vet att det är viktigt att ligga i framkant av utvecklingen. Våra rådgivare står väl rustade och våra system är väl riggade. Allt är tillrättalagt för att göra din ekonomiska vardag enklare och bättre.

Läs om våra redovisningslösningar