Tillbaka till huvudmeny

Rapportera tjänsteställe nu i februari

Från den 1 januari 2023 gäller att du som arbetsgivare ska ange tjänsteställe i arbetsgivardeklarationen på individnivå, AGI. Februari månad är nu här och det är dags att för första gången rapportera in tjänsteställe och det kan vara ett omfattande arbete om du har många anställda.

Vad menas med tjänsteställe?

Huvudregeln är att en anställds tjänsteställe, är arbetsplatsens adress och ort, där den anställde har möjlighet att utföra huvuddelen av sin arbetstid, i arbetsgivarens lokaler. Det är alltid arbetsgivaren som beslutar om vilket som är den anställdes tjänsteställe. En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en arbetsgivare. 

Givetvis finns både undantag och alternativ 

Alternativregeln innebär att om arbetet utförs på arbetsplatser som hela tiden växlar eller under förflyttning, brukar tjänstestället som regel vara platsen där den anställde hämtar/lämnar arbetsmaterial eller förbereder/avslutar sina arbetsuppgifter. Exempel på yrken: Piloter, flygande personal, chaufförer, monteringspersonal.

Om varken huvudregeln eller alternativregeln stämmer med hur den anställde arbetar kan Undantagsregeln komma att gälla. Det innebär att bostaden blir tjänsteställe när inget naturligt tjänsteställe kan pekas ut då den anställde arbetar på olika platser och sällan besöker arbetsgivarens lokaler. Exempel på yrken: Byggnads- och anläggningsarbetare, fast anställda på bemanningsföretag, styrelseledamöter, musiker, artister.

Hybrid arbetsplats och distansarbete – vad gäller här?

Idag erbjuder många företag sina anställda hybrida arbetsplatser som innebär att del av arbetstiden förläggs i exempelvis den egna bostaden. Om du som arbetsgivare tillhandahåller en arbetsplats där den anställde kan utföra huvuddelen av sitt arbete, anser Skatteverket att den arbetsplatsen ska antas vara den anställdes tjänsteställe, detta enligt huvudregeln. Det gäller även om den anställde har möjlighet att arbeta på andra platser mer än 50 procent av tiden. 

För anställda som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler kan tjänstestället i vissa fall bli på annan plats än i arbetsgivarens lokaler. I dessa fall ska det i normalfallet, för att tjänstestället ska anses vara någon annanstans än i arbetsgivarens lokaler, finnas ett avtal mellan den anställda och arbetsgivaren att den anställda ska utföra huvuddelen av sitt arbete på en viss angiven plats som inte är på arbetsplatsen i arbetsgivarens lokaler.

Mer information, exempel och rättslig vägledning på Skatteverket.

Mest populära