Tillbaka till huvudmeny

Projektstyrning för konsultbolag

Verktyget som används för projektstyrning är centralt för alla typer av konsulter. Och här är just verktyget, och inte verktygen av stor betydelse för samarbetet mellan sälj och leverans.

Projektstyrning för konsultbolag
Projektstyrning för konsultbolag

Covid-19 har skapat oförutsägbara utmaningar för många företag samt organisationer och konsultbranschen är inget undantag. Många arbetar hemifrån sedan några veckor tillbaka vilket kräver bra och synkroniserade system. Projektstyrningsverktyg är centrala och viktiga för alla typer av konsulter. Många gånger är det avgörande att just konsulterna får en bra överblick och kan samarbeta på distans.

I krislägen som nu gäller det att ha kostnadskontroll men såklart även fokus på intäkter och att försöka göra så många avslut i affärer som möjligt. Det finns inte utrymme för att tappa tid eller att medarbetare glömmer lägga in kostnader på projekt. Det ska vara enkelt och tillgängligt för medarbetarna att utföra/registrera i uppdragen.

Inför nya förutsättningar och förändring är det klokt att hålla huvudet kallt i den här och försöka att optimera besluten. Fundera gärna över hur ett förändrat arbetssätt – mer digitalt – kan komma att påverka er affärsmodell i framtiden.

Resurs- och kapacitetsplanering

Genom att använda projektstyrningssytem med resurs- och kapacitetsplanering ökar man sin beläggning samt debitering. Genom att prognostisera, simulera och optimera proaktivt kan projektmarginalerna öka, rätt medarbetare allokeras till rätt projekt och andelen arbete som behöver läggas ut på underkonsult minskas. Genom transparens kring kompetens- och beläggningsläge kan vi parera möjliga situationer som uppstår kring verksamhetens mest efterfrågade resurser. Med en bättre balanserad planering blir medarbetarna mer tillfreds med tillvaron och slipper vara över- respektive underutnyttjade. Och samtidigt får sälj och leverans ett stöd för att proaktivt kunna styra försäljningen för minimering av ej debiterbar tid.

Genom att koppla säljpipe till resurs- och kapacitetsplaneringen så kan vi agera och besluta om hur verksamhetens behov ser ut kortsiktigt och långsiktigt. Det gäller att man inte baserar projektstyrningen på gissningar. Säkerställ att estimaten är relevanta genom att följa upp dom löpande. Skapa gärna mallprojekt och dela erfarenheter mellan projektledare. Jag har ofta mött företag där man använder olika system/verktyg för resursallokeringen i verksamheten. Vår lösning Visma.net Project Management har det integrerat. Att arbeta i flera olika system och verktyg innebär ofta tidsödande manuell handpåläggning och koordinering mellan de olika processerna, samtidigt som överblicken saknas.

Vad vi kan erbjuda är en modern lösning som stödjer ett synkroniserat flöde för sälj och leverans samt skapar enorm potential för såväl konsulter som konsultchefer och säljare att lyckas med sina och företagets mål. Genom att sälj och leverans arbetar utifrån samma vyer optimeras beläggningen framåt samtidigt får ni bättre kontroll och en klar överblick.

vi kan erbjuda är en modern lösning som stödjer ett synkroniserat flöde för sälj och leverans

Samarbete mellan sälj och leverans

Ett gemensamt verktyg/system innebär att verksamheten kan upprätta och underhålla en gemensam planering, vilket ger ökad transparens och möjlighet att optimera resursplaneringen över team-, avdelnings-, och bolagsgränser. Det finns en del utmaningar inom sälj och leverans. Jag har specat upp några här:

  1. Om verksamheten har säljstödet frikopplat från resursallokeringen skapar det stora behov av koordination mellan sälj och leverans med onödigt långa ledtider som följd.
  2. Svårigheten att veta vilka roller och kompetensnivåer kunden behöver i projektet.
  3. Ofta behöver resursallokeringen manuella uppdateringar och är ofta frikopplat vilket hindrar överblick och optimering av bemanning i projekten.
  4. Svårt att matcha rollerna utifrån både kompetens och tillgänglighet till rätt medarbetare.

I Visma.net Project Management får ni en visuell sälj- och leveranspipeline för alla involverade med möjlighet att filtrera. Ni får ett enkelt och överblickbart sätt att se var alla potentiella uppdrag befinner sig i säljprocessen. Projektet består ofta av en eller flera roller för att leverera uppdraget till kunden. Den som är ansvarig kan snabbt och enkelt söka på konsulter för att direkt se vem som matchar uppdraget utifrån kompetens och tillgänglighet vilket kapar tiden i processen.

Vare sig det handlar om verksamhetsutveckling, omorganisation eller införande av nya it-system påverkas ett stort antal intressenter, många gånger med olika krav, önskemål och behov. Genom att välja ett system som har dessa viktiga delar på ett och samma ställe frigörs tid för aktiv coachning av medarbetare och möjlighet till fler affärer. Det skapar engagemang, delaktighet och tillhörighet hos konsulterna samt att personalomsättningen minskar. Tänk långsiktigt och var flexibel.

Mycket går såklart också att skräddarsy. Med hjälp av våra konsulter kan ni få ett avancerat verktyg anpassat för just er. Vi visar och berättar gärna mer!

Boka demo

Mest populära