Tillbaka till huvudmeny

Projekthantering för arkitekter

Efter att ha hjälpt flera arkitektfirmor att hitta rätt i projekthanteringsdjungeln valde Andrea att fördjupa sig kring branschens behov. Och fann fler fördelar…

Projekthantering för arkitekter
Projekthantering för arkitekter

De projekt du som arkitekt driver eller är en del av är ofta stora, pågår länge och inkluderar många personer, avdelningar och leverantörer. Och oavsett om du arbetar som arkitekt, landskapsarkitekt, planarkitekt eller inredningsarkitekt så behöver du ett pålitligt verktyg som är lätt att använda för att hålla ihop det hela.

Lika viktig som er uppgift att skapa byggnader, stadsdelar, utemiljöer och stadsområden som funkar och som människor tycker om att vara i, lika viktigt tycker vi det är att erbjuda ett projekthanteringsverktyg som hjälper er i detta.

Efter att ha hjälpt flera arkitektfirmor att hitta rätt lösning för sin projekthantering har jag det senaste året valt att fördjupa mig i arkitektbranschen för att ännu tydligare se och förstå vilka era största behov och utmaningar är. Denna djupdykning har varit oerhört intressant och givande, och stärkt min övertygelse om att Visma.net Project Management är ett utmärkt val för arkitektverksamheter. För att utveckla varför vill jag dela med mig av mina erfarenheter.

Att systemet uppfyller de krav och behov byråerna har är självklart. Det tillför också stor nytta som ni kanske inte hade med i beräkningarna från början.

“Att hantera flera projekt på en och samma gång, med många projektmedlemmar, är en utmaning.“

Storleken på bolagen som har valt vår lösning är allt från enmansbolag till större bolag med över hundra anställda. Något jag ofta hör i mina möten med arkitekter är “Att hantera flera projekt på en och samma gång, med många projektmedlemmar, är en utmaning.“ Man vill få en tydlig bild av helheten, se över resursbehov och kompetenser hos dom anställda, allt för att kunna hantera projekt oavsett omfattning.

Det är viktigt att medarbetarna i verksamheten känner sig säkra, effektiva och kreativa. Att jobba enligt bra processer och ta tillvara på idéer gör skillnad. Och är ett sätt att lyckas i en starkt konkurrensutsatt bransch. Med integrerade verktyg för projekthantering och ekonomistyrning får verksamheten bättre förutsättningar för att klara utmaningar och leverera inspirerande lösningar, sätta korrekta priser och skapa lönsamma marginaler. Detta oavsett om ni arbetar med stadsplanering, fastighetsutveckling, kontor, handel, bostäder, industri, hyresgästanpassning, skolor och/eller offentliga rum.

Effektiv administration och projektglädje
Visma.net Project Management är en garant för att alla komponenter samverkar. Systemet ger god tillgänglighet effektiviserar administrativa processer, vilket i sin tur stärker konkurrenskraften. Samtidigt blir det roligare att jobba med bra system. Arkitektbyråerna som använder Visma.net Project Management kan leverera design och den bredd av tjänster som kunderna kräver utan att kompromissa gällande kvalitet och kreativitet. Just för att allt funkar. Affärsmöjligheter och kunder hanteras med CRM-delen. Som byrå säkrar ni er prisstruktur för att sätta korrekta och konkurrenskraftiga priser på era anbud och hanterar hela projektlivscykeln från anbud till leverans.

Bra samarbete och gruppdynamik
Som arkitekt jobbar du ofta i stora projektgrupper och samordnar de olika delarna i byggprojektet till en fungerande helhet. Under arbetets gång utbyts idéer och förslag med uppdragsgivare, byggföretag, leverantörer, kollegor och andra som är inblandade i projektet. Genom att kommunicera och dela information på ett ställe (i systemet) kan alla medarbetare i realtid följa aktiviteter mellan avdelningar och kontor. Detta skapar givetvis en stark gruppdynamik och ett gott samarbete. Vilket också leder till mer nöjda medarbetare.

Tillgänglighet – dela dokument och jobba överallt
Det är lätt att ladda upp dokument i projekten såsom ritningar och relevanta dokument digitalt. Alltid tillgängligt på rätt ställe. Tack vare att systemet är molnbaserat och nås överallt på alla plattformar kan ni också jobba på samma sätt var ni än befinner er. Behörighetsnivåer är enkelt att sätta.

Smart resursallokering. Riktigt smart.
För att hitta rätt projektmedlemmar till uppgifter kan resursallokering göras med hjälp av nyckelord kopplade till medarbetarna. Med nyckelord går det att välja ut anställda med rätt kompetens direkt i urvalet i projektplanen. Därefter ser du enkelt hur resurserna är belagda och kan då välja ut rätt personer till dina projekt.

Smart resursallokering med nyckelord för medarbetare och kompetenser

Det som imponerat mest på de arkitekter jag haft kontakt med är möjligheterna att skräddarsy och anpassa efter den egna verksamheten. Samt att styrningen i projekten blir så sömlös och tydlig, exempelvis genom att varje projekt lätt kan delas upp i faser och underfaser som tidsredovisas separat. Verktyget stöttar projekten såsom de är uppbyggda i verkligheten, helt enkelt.

Nu har jag knappt nämnt uppföljning och de dashboards och rapporter som gör projektuppföljningen lättillgänglig och tydlig, men för den som vill har jag skrivit lite om det tidigare: Projekthantering i en agil verksamhet – uppföljning.

Vill du veta mer?

Boka demo

Mest populära