Analys och dialog – nyckeln till ett sundare upphandlingsklimat

Jag lever efter devisen att ju mer dialog vi köpare och säljare har med varandra – desto bättre affärer kommer vi göra. I slutändan blir vinnarna många.