“Ni har redan lokal drift hos oss”

Det är skillnad på moln och moln. SaaS (Software as a Service) hos Visma är inte detsamma som att använda ett publikt moln.
Ändå väljer fortfarande en del kommuner att upphandla lokal drift.
– Vår privata molnlösning är utvecklad hand i hand med kommuner och regioner – just för att de inte velat använda publika molntjänster, säger Björn Nordle, molnexpert på Visma PubliTech.