Det dolda sambandet mellan maskininlärning och databehandling

För att maskininlärning (ML) ska fungera krävs stora datamängder och att databearbetningen håller en hög kvalitet. Varför är det så viktigt att förbereda data på rätt sätt och hur gör man det? I den här artikeln tar vi en närmare titt på varför organisationer behöver skaffa sig kontroll över sina data och hur det går till.