Tillbaka till huvudmeny

Portalen för smidig beställning av läkemedelsnära produkter

Visste du att din region kan spara en tredjedel av kostnaden för hantering av läkemedelsnära produkter? Sesam LMN är en modul i Sesam som gör det enklare att beställa läkemedelsnära produkter.

Sesam LMN är en beställningsportal som underlättar vardagen för dig som jobbar inom vården. Ett intuitivt gränssnitt, automatik samt smarta funktioner och kontroller sparar tid för den som upprättar recept, men även för patienter som behöver läkemedelsnära produkter. Möjligheten att hålla samman förskrivning, beställning och distribution i ett system leder till kostnadsbesparingar och optimalt utnyttjande av resurser.

– Vi har regioner som sparat en tredjedel av kostnaden för beställning och hantering av läkemedelsnära produkter jämfört med en lösning via Apoteket. Det är mycket mer kostnadseffektivt att ta in den här typen av produkter i egen regi. Gör man ett eget avtal blir artikeln billigare och lagerhållningen kan samköras med hjälpmedelscentralen. Systemet sköter sig självt, säger Jonathan Svedelius, produktspecialist på Sesam. 

En av de största fördelarna med LMN är att förskrivarna, ofta sjuksköterskor, slipper onödig administration. Som förskrivare behöver du bara upprätta receptet en gång i systemet tills dess att det behöver förnyas, eftersom förskrivningen itereras, det vill säga produkten förskrivs för upprepade uttag. Därefter kan patienten själv gå in via 1177 för att få sitt uttag av läkemedelsnära produkter, alternativt kontakta regionens kundtjänst som i vissa regioner samkörs med hjälpmedelscentralen. Systemet varnar även patienten när receptet håller på att ta slut.

– Ofta är förskrivarna vana vid Sesam och därför är övergången till att även använda Sesam LMN smidig. All info finns redan i Sesam vilket ökar fördelen med att bara koppla på LMN, menar Jonathan Svedelius. 

Sesam LMN kan kopplas till en rad olika journal- och ekonomisystem. Oavsett om din region har ett eget lager eller använder sig av en distributör går det lika smidigt.

– Historiskt har många regioner lagt ut lagerhållningen av läkemedelsnära produkter på en distributör. Trenden nu är att många tar hem lagerhållningen.  Beroende på hur stor regionen är har man lite olika lösningar. Vissa har centrallager och hjälpmedelslager ihop, andra har ett helt eget lager. Man kan koppla Sesam och LMN till de flesta lösningar, säger Jonathan Svedelius.

Mest populära

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.