Tillbaka till huvudmeny

Osäkerhet i Europa påverkar Sveriges småföretagare

Vi kan vänta oss en mer blygsam optimism, ett bakslag när det gäller inköp och en osäkerhet bland småföretagare inför det rådande riksdagsvalet. Det är vad Anna Felländer, chefekonom, och Jörgen Kennemar, nationalekonom, Swedbank, spår om affärsläget bland Sveriges småföretagare under hösten.

Under vecka 43 publicerar vi Vismas andra Affärsbarometer för året där vi undersöker affärsläget bland svenska småföretagare. Inför detta har vi pratat med Anna Felländer, chefekonom, och Jörgen Kennemar, nationalekonom, Swedbank. De har gett sina kommentarer inför det kommande resultatet och de menar att vi kan vänta oss en svagare optimism bland småföretagarna på grund av de rådande oroligheterna i Europa.

Svagare optimism att vänta bland Sveriges småföretagare
I våras kunde vi se att optimismen bland småföretagarna var starkare än på flera år och sju av tio företagare hade lika bra eller till och med bättre försäljning de senaste sex månaderna som de hade förväntat sig. Felländer och Kennemar tror att optimismen berodde på den starka konjunktursåterhämtningen som Sverige stod inför i våras. Däremot spår de att händelser under sommaren kan hämma optimismkurvan och att företagarna är något försiktigare i sina förväntningar under höstens undersökning.

– Ett kraftigt bostadsbyggande kan också ha genererat tillväxt för landets mindre företag. Det står också klart att tjänstefieringen av svensk ekonomi skapar nya företag och nya branscher där småföretagen är överrepresenterade. Däremot är det tuffare för svenska exportföretag (läs industrin) framför allt de med försäljning till euroländerna som alltjämt präglas av svag efterfrågan.

– Vi tror att optimismen har svalnat i höstens undersökning jämfört med i våras. En svagare omvärldskonjunktur inte minst i Euroländerna och en ökad geopolitisk osäkerhet i spåren av Ryssland/Ukrainakrisen sätter även avtryck i småföretagens optimism. Bilden är sannolikt fortsatt tudelad, särskilt tufft för exportföretagen (industriföretagen) medan inhemskt orienterade tjänsteföretag gynnas av en fortsatt hygglig konsumtionstillväxt och låga räntor.

Bakslag för företagarnas inköp
Även inköpen förväntades öka i större takt i våras än tidigare. Men här spår Felländer och Kennemar en kraftig försiktighet då en osäker period i omvärldskonjunkturen har visat sig under sommaren och de tror heller inte att småföretagarnas förväntningar i våras har besannats. Även att resultatet av valet kan bidra till en ökad försiktighet jämfört med i våras.

Konjunkturstrender syns först bland företagens inköp
Vi ställde frågan om hur och var konjunkturstrender syns först, och Felländer och Kennemar menar att förändringar i företagens inköp och orderläge är bland de tidigaste konjunkturindikatorerna.

– Flera konjunkturbarometrar visar att orderläget har förbättrats i de svenska företagen, både för industrin och för tjänsteföretagen. Samtidigt har konjunkturbarometrarna uppvisat en mer optimistisk bild över konjunkturutvecklingen jämfört med vad ”hårddata” sedermera ha uppvisat såsom BNP, som uppvisat en svagare utveckling än förväntat under året.

Riksdagsvalet påverkar småföretagarnas förutsättning
På söndag är det riksdagsval och Felländer och Kennemar menar att småföretagarna spelar en stor roll i Sveriges tillväxt och det är därför av stor vikt att det skapas nya möjligheter för företagen samt att de uppmuntras till att anställa till lägre kostnader.

– Småföretagarnas och innovatörernas roll för Sveriges framtida tillväxt och konkurrenskraft är central, speciellt inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Digitaliseringen och robotiseringen kommer leda till att jobb går förlorade; mellanhänder slopas och rutinartade jobb substitueras bort. Samtidigt skapas nya möjligheter för småföretagare och innovatörer, dessa ska ersätta de jobb som försvinner. Det är viktigt att skapa de rätta förutsättningarna för innovation. Politik inriktad på bostadsbyggande, infrastruktur, forskning och utbildning samt lägre kostnader för att anställa är välkomnade för småföretag.

Vi tackar Anna Felländer och Jörgen Kennemar för deras kommentarer och ser framemot att se vad resultatet från höstens Affärsbarometer visar. Under vecka 43 publicerar vi första resultatet av Visma Affärsbarometer på visma.se/affarsbarometern. 

Mest populära