Tillbaka till huvudmeny

Optimistisk trend bland landets småföretagare

Ökat antal försäljningskanaler och ökat produktutbud – det är de främsta orsakerna till att Sveriges småföretagare tror att deras försäljning kommer att öka kommande halvåret.

Vi har nu sammanfattat höstens Affärsbarometer som visar en fortsatt stabil optimism bland landets småföretagare, både när det gäller försäljning och inköp. Dock är siffrorna något svalare än i våras och speglar väldigt bra de siffror vi såg under hösten 2013.

Experterna rätt i sina förväntningar
Resultatet visar att både Felländer, Kennemar och Mårder spådde rätt i sina tidigare kommentarer kring försäljningen hos Sveriges småföretagare. Småföretagarna fortsätter vara optimistiska om än något mindre än i våras. Vi kan anta, precis som Felländer, Kennemar och Mårder spådde, att de stabila siffrorna påverkas av den stärkande konjunkturen som vi sett i Europa det senaste året.

Även inköpen ligger på en stabil kurva, trots att småföretagarna också här är något mindre optimistiska än i våras. Precis som med förväntningarna på försäljning speglar siffrorna för förväntade inköp de siffror som vi såg under hösten 2013.

Hösten svalare än våren
Under de åren som vi har genomfört Affärsbarometern har vi sett svalare optimism under hösten och starkare under våren. Många mindre företag är säsongsberoende och för de flesta är sommarhalvåret den viktigaste perioden. Det bidrar till att förväntningarna på försäljningen minskar inför vinterhalvåret. Däremot är det positivt att se att andelen optimistiska företagare fler i år än i samtliga tidigare höstmätningar.

Vismasaffrbarometerdiagramverfrsljning

Nästa vecka pratar vi om miljön

Under nästa vecka publicerar vi del 2 av Affärsarometern och då pratar vi om hur landets små och medelstora företag tänker kring sin miljöhänsyn när de gör inköp. I våras svarade 36 procent att de tar hänsyn till miljön när de gör sina inköp, men 62 procent menade att de skulle ta större hänsyn om miljövänliga produkter hade lägre pris. Nästa vecka ser vi hur siffrorna förändrats.

Om Affärsbarometern
Affärsbarometern har genomförts av Visma Advantage sedan 2011 och är idag Sveriges största undersökning av försäljning och inköp hos småföretagare. I höstens undersökning hade vi ca 1000 deltagare som svarade på frågor om företagets försäljning, inköp och miljöhänsyn.

Läs mer om Vismas Affärsbarometer på visma.se/affarsbarometern »

Mest populära

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.