Tillbaka till huvudmeny

Optimismen ökar bland småföretagare

Idag räknar nästan hälften av de mindre företagen i landet med ökad försäljning det kommande halvåret. I jämförelse med hösten 2012 då denna framtidstro endast delades av var tredje företagare så kan vi nu se att företagare nu ökar sin optimism.

Se hela infogramet

Vi genomför Visma Advantage affärsbarometer två gånger om året, varje vår och varje höst, och undersöker affärsläget bland småföretagare. Affärsbarometern har just avslutats och resultatet visar att småföretagare nu börjar se mer optimistiskt på sin försäljning.

En ökad optimism
I höstas kunde vi se ett klart tecken på att småföretagare var oroliga för sämre tider och spådde en minskad försäljning under vinterhalvåret. Nu visar prognosen att småföretagare har blivit mer optimistiska och spår nu att deras försäljning kommer att öka under de kommande sex månaderna.

Resultatet visar också att småföretagarna nu börjar utöka sitt produktutbud och därigenom ökar försäljningen. Många företagare svarar också att de kommande sex månaderna är deras naturliga högsäsong, och därav den ökande försäljningen.

Resultatet

  • 46 % tror på ökad försäljning (33 % i höstas)
  • 11 % tror på minskad försäljning (20 % i höstas)
  • Av de som spår en ökad försäljning är ett ökat produktutbud det största skälet till den ökade försäljningen

Vad innebär detta för Sveriges ekonomi?
Efter en höst med nedåtgående siffror och trots det oroliga ekonomiska läge som Sveriges ekonomi befinner sig i ser vi nu en ökad optimism bland Sveriges småföretagare. Vi kan dessutom se likheter mellan detta resultat och resultatet från våren 2012.

Eftersom företag med färre än 50 anställda sysselsätter cirka 1,6 miljoner människor och svarar därmed för drygt hälften av den privata sysselsättningen i landet säger deras framtidstro mycket om det ekonomiska läget. Tillsammans står de mindre företagen för drygt 40 procent av näringslivets bidrag till landets BNP, lika mycket som storföretagen bidrar med.

Ta del av det fullständiga resultatet på www.visma.se/affarsbarometer

[embedsite src=”//e.infogr.am/Visma-Advantage-affarsbarometer-mars-2013/” width=”100%” height=”2878″ scrolling=”no” frameborder=”0″]

Mest populära

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.