Tillbaka till huvudmeny

Nyttja digitaliseringspotentialen i byggbranschen

Många byggföretag är fortfarande analoga, trots att de har it-stöd på plats. Vad gör företagen som lyckas få till ett digitalt arbetssätt? Och vad övriga lära av dem? Boris delar sina tankar kring detta och konstaterar att det finns en stor outnyttjad potential.

Nyttja digitaliseringspotentialen i byggbranschen
Borislav Sinik: Nyttja digitaliseringspotentialen i byggbranschen

I Vismas digitaliseringsindex där vi löpande mäter den digitala mognadsgraden i olika branscher sticker byggsektorn ut. Byggföretagen har enligt egen utsago relativt låg digitaliseringsgrad. Detta stämmer väl överens även på en global nivå där byggindustrin framkommer som en av världens minst digitaliserade branscher.

En låg digitaliseringsmognad kan tolkas på olika vis. Den mest sannolika orsaken till att man upplever att den egna verksamheten har en låg digitaliseringsgrad är troligtvis att rutinerna och arbetsprocesserna än idag är analoga.

Vi kan dock se att det går framåt. Medianen när svenska företag inom bygg under de senaste två åren bedömt sin digitaliseringsmognad är 42,1. Jämfört med 38,0 för svar under åren 2016-2018.

Vad betyder en låg digitaliseringsmognad?

I vårt arbete med att digitalisera byggföretags processer och rutiner märker vi ofta att en stor andel företag i byggbranschen fortfarande är analoga. Man använder sig av klassiska tidlappar för både lön och faktureringsunderlag samt till exempel reseräkningar. Leverantörsfakturor mottas per mail och sparas ibland lokalt hos en ansvarig. Detta påverkar verksamhetens förmåga att fakturera och betala löner i tid vilket i sin tur anstränger personal i både tid, energi och fokus.

En annan nyans i varför man anser sig ha en låg digital mognadsgrad är att det faktiskt kan finnas digitala IT-stöd på plats, men att dessa inte uppfyller verksamhetens behov.

IT-stöden kan ofta vara lokalt installerade och de kanske inte har uppdaterats på länge vilket gjort dem omoderna och svåra att hantera. Uppdateringar av lokalt installerad programvara kan visa sig bli en dyr historia vilket gör att man drar sig för att genomföra ett sådant projekt. En uppdatering kan kräva en avvägning av kostnader mot fördelar med en uppdatering vilket i sin tur kan kräva en ny behovsanalys och involvera flera personer internt.

I flera fall utvecklas verksamheten och behoven förändras, bland annat genom förvärv eller på grund av att företaget växer vilket kan ställa andra krav på stödsystem.

Vi märker också att IT-stöden kan finnas på plats men att endast ett fåtal personer på bolagen använder sig av dem och ofta ej till fullo. Om de interna IT-stöden inte ”talar” med varandra blir de fragmenterade och används i isolerade delar av verksamheten. Visserligen har bolaget digitala IT-stöd men den digitala transformationen där verksamheten kan dra nytta av en digitalisering har inte ägt rum. Resultatet blir att man upplever en låg digital mognadsgrad internt, ineffektiva processer och rutiner.

Ta steget mot den digitala transformationen

Integrationer som är automatiserade och där data flödar mellan systemen enligt upprättade regler är ovärderliga och bidrar till att verksamheten upplevs som effektivare och mer produktiv.

Företag som använder sig av integrerade molnbaserade IT-stöd i verksamheten har en realtidskoll på de aktuella nyckeltalen för varje projekt och arbetsstyrkan. Tidrapportering, frånvaro, budgetar, kalkyler och prognoser är överblickbara och ger företagen möjlighet att analysera och planera sitt arbete betydligt effektivare.

“Det finns en stor outnyttjad potential i att digitalisera sin verksamhet på rätt sätt.”

Att döma av digitaliseringsindexet och byggbolagens egna svar finns det en stor outnyttjad potential i att digitalisera sin verksamhet på rätt sätt.

Mina bästa råd

Mitt bästa råd är att utgå från din verksamhets behov. Nöj er inte med att välja en lösning bara för att den är digital – tänk brett och framåt!

  • Molnbaserade IT-stöd är framtiden
    En molnlösning uppdateras automatiskt av leverantören och säkerställer att ni alltid har tillgång till den senaste versionen utan att behöva tänka på det.
  • Automatiserade integrationer
    För att få full översikt är det viktigt att data och information kan flöda mellan IT-stöden. Budgetering, prognoser, uppföljning och planering effektiviseras och förenklas avsevärt när man har tillgång till rapporter och uppdaterade nyckeltal i realtid.
  • Välj en kompetent och lyhörd samarbetspartner
    Du och dina kollegor känner er verksamhet bäst. Välj en samarbetspartner som förstår er och har mångårig erfarenhet av digitalisering inom just byggbranschen. Att kunna kombinera praktiska erfarenheter från andra bolag i branschen samtidigt som man ser till detaljerna från er verksamhets avdelningar ger det bästa resultatet för en operativ helhetslösning.

Prata digitalisering med oss!