Tillbaka till huvudmeny

Nya Visma webSesam – här är alla fördelarna

Behörighetsanpassat, lättnavigerat och med ett tydligt beställningsflöde. Fördelarna med det nya gränssnittet Visma webSesam är många.
– Det nya gränssnittet kommer att underlätta vardagen för tusentals användare som beställer hjälpmedel på vårdcentraler, äldreboenden och sjukhus runt om i landet, säger Jonathan Svedelius, produktägare för Sesam.

De flesta regioner och kommuner som använder den äldre versionen av webSesam är väl medvetna om att de behöver gå över till det nya gränssnittet. Samtidigt finns det frågor som; kommer vi att kunna få med alla våra kundunika konfigurationer? Måste vi gå ut i upphandling? Blir det besvärligt för användarna som är vana vid det tidigare gränssnittet? 

– Vi arbetar för att övergången ska bli så smidig som möjligt och finns med hela vägen. Vissa kanske vill använda båda gränssnitten en tid medan andra byter från en dag till en annan. Vi planerar införandet i form av ett projekt och ser till att alla pusselbitar finns på plats, säger Jonathan Svedelius. 

Lättnavigerat och intuitivt

Nya Visma webSesam är så intuitivt att man inte behöver vara rädd för att “gå vilse” i beställningsflödet. Tanken är att det nya gränssnittet är så lättnavigerat att det inte ska vara några problem för användarna.

– Flödet när de beställer hjälpmedel är mycket tydligare nu. Det är modernt och genomtänk på ett helt annat sätt, menar Jonathan Svedelius.

Anpassade menyer

En annan efterfrågad förbättring är att nya Visma webSesam är behörighetsanpassat. Det innebär att du alltid har rätt vy och menyer för just din verksamhet. 

– Med nya Visma webSesam är det mycket enklare att introducera nya användare i programmet eftersom du bara ser relevant information.

Mycket att vinna på ett byte

Slutligen tror han att chefer såväl som förskrivare och systemförvaltare skulle gynnas av att gå över till nya Visma webSesam så snabbt som möjligt. Risken med att vara kvar i det gamla gränssnittet är enligt Jonathan Svedelius att användarna inte får ta del av alla de förbättringar och nya funktioner som tillkommer i nya Visma webSesam. 

– De flesta av oss är vana vid och klarar av förändring i de gränssnitt vi använder dagligen. Förändring är i det här fallet en klar förbättring av flera tusentals slutanvändares vardag.

Lär dig mer om nya Visma webSesam på Användardagarna för Sesam den 19 oktober.

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.