Tillbaka till huvudmeny

Nya regler för dygnsvila – det här gäller

Regelbunden vila är avgörande för att kommuner och regioner ska kunna erbjuda invånarna trygga och säkra tjänster. Från och med 1 oktober 2023 gäller nya regler för dygnsvila.

SKR och Sobona har gjort bedömningen att de nuvarande reglerna om dygnsvila inte uppfyller de minimiregler som anges i arbetstidsdirektivet. Nu har parterna gemensamt avtalat om nya bestämmelser som ska uppfylla direktivets krav. 

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

Här hittar du SKR:s sida med svar på vanligt förekommande frågor om de nya reglerna

Webbinar : Hur påverkar de nya reglerna för dygnsvila din schemaläggning?

Jobbar du inom offentlig sektor och har schema- och bemanningssystemet Medvind? Då får du inte missa vårt kostnadsfria webbinar torsdagen den 11 maj. Vi går igenom förändringarna som behöver göras i Medvind i samband de nya reglerna. Vi kommer också dela med oss av lite inspiration kopplat till hur olika funktioner i systemet kan hjälpa till och hur ni kan tänka nytt kopplat till schemaläggningen.

Anmäl dig

Mest populära