Tillbaka till huvudmeny

Nya pensionsåldrar från 2023

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när du tidigast kan ta ut din allmänna pension. Även garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg omfattas av de nya reglerna.

Vilka pensionsåldrar gäller från 2023?

Tidigaste uttagsålder för allmän pension är 63 år från och med 2023. När det gäller garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg är tidigaste ålder för att få dessa förmåner 66 år, en höjning från tidigare 65 år. Är du född 1957 eller tidigare? Då gäller fortfarande 65 år som ålder för garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg.

Riktåldern styr från och med 2026

Vi lever allt längre och därför höjs åldern för när vi kan ta ut allmän pension stegvis. Den så kallade riktåldern kommer att börja gälla från år 2026. Riktåldern är den ålder då du tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg, och den kommer följa medellivslängdens utveckling.

“Du som är född 1963 eller senare kommer tidigast att kunna ta ut allmän pension vid 64 års ålder.”

Riktåldern kommer att beslutas varje år men användas först sex år senare. Den kan ändras med max ett år i taget, förutsatt att den inte har ändrats under de tre föregående åren.

Här kan du se vid vilken ålder du tidigast kan ta ut din allmänna pension.

Vill du jobba längre?

Från 2023 har du rätt att vara kvar till 69 års ålder enligt lagen om anställningsskydd. Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så. Åldern för hur länge du har rätt att vara kvar på jobbet kan ändå variera beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut och hur övergångsbestämmelserna blir för de avtal som löper när lagförslagen träder i kraft.