Tillbaka till huvudmeny

Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

I snitt kommer lönerna att öka med 1 125 kronor, dock är ingen garanterad en bestämd löneökning. Fördelningen av lönerna kommer istället att ske genom förhandlingar lokalt.

1 januari 2024 höjs lägstalönerna med 1 350 kronor. Det innebär att de nya lägstalönerna blir 23 850 kronor för anställda med yrkesförberedande gymnasieutbildning, och 21 570 kronor för övriga anställda.

Cirka 400 000 av SKR:s medlemmar och icke-organiserade kommer att påverkas av besluten som fattats i överenskommelsen mellan Kommunal och SKR.

För kommun- och regionanställda kommer förhandlingarna kring låglönesatsningen först ske 2024.

Löner kan komma att betalas ut retroaktivt

När de nya lönerna börjar betalas ut kommer att variera från en kommun eller region till en annan. För en del kan det vara klart ganska snart, medan det för andra kan dröja tills efter sommaren. Oavsett gäller de nya lönerna retroaktivt från och med 1 april 2023.

Industriavtalet i korthet

1 april 2023 – löneökning med 4,1 procent

1 april 2023 – OB- och övertidsersättning höjd med 4,1 procent

1 april 2023 – lägstalönerna höjs med 1 350 kronor

1 april 2024 – löneökning med 3,3 procent

1 april 2024 – låglönesatsning för löner under 28 211 kronor

400 000 personer väntar på besked

Mest populära