Tillbaka till huvudmeny

Nya lagar, regler och förändringar inom lön 2021

En sammanställning av de beslut och förslag som påverkar arbetet inom lön under 2021

Nya lagar, regler och andra förändringar påverkar arbetet med lön 2021
Nya lagar, regler och andra förändringar påverkar arbetet med lön 2021

Beslut och förändringar som påverkar arbetet inom lön

Nyheter gällande arbetsgivardeklaration på individnivå. 

En ny fältkod har tillkommit för redovisning av Betalt för drivmedel vid bilförmån med nettolöneavdrag

Collectum

Inför rapportering av avtalad månadslön vid nyanmälan

SCB Labour Cost Survey (LCS) ska rapporteras för 2020

LCS mäter arbetskraftskostnad per arbetad timme och hur stor del av de totala arbetskraftskostnaderna som består av direkta kostnader (som lön och bonus) respektive indirekta kostnader (som sociala avgifter). Undersökningen genomförs inom EU vart fjärde år.

Möjlighet till Korttidsarbete förlängs

Stödet till korttidsarbete kommer att förlängas meddelar regeringen. Nya nivåer av stöd och ersättningar föreslås och en ny jämförelsemånad kommer att införas. Mer info om detta hittar du hos Tillväxtverket.

Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt

Riksdagen har beslutat att skatten ska sänkas för alla som har en inkomst på över 40 000 kronor per år från exempelvis arbete, sjukförsäkringsförmåner och pension. 

Det är också beslutat att perioden för s k expertskatt ska förlängas från tre till fem år. Läs om riksdagsbeslutet här.

Pågående utredningar och förslag att bevaka 

Lagen om anställningsskydd – LAS 

Diskussioner om en förändring av LAS har förts under en tid, men då parterna inte kommit överens har arbetet försenats. Nu börjar överenskommelser komma på plats och just nu bearbetas förslaget på departementen. Någon gång under nästa höst kan en proposition till riksdagen vara klar och en lagändring eventuellt träda i kraft före valet 2022.

Justerad beräkning av bilförmån

Den schablon som används idag för att beräkna värdet av bilförmån bör justeras för att bättre spegla kostnaden av att ha en privatägd bil.

Utökat stöd för att anställa

För att stötta livskraftiga företag, skapa jobb och stärka återstarten av ekonomin finns förslag på att den nedsättning av arbetsgivaravgifterna som idag finns för den först anställda tillfälligt ska utvidgas.

Nedsatta arbetsgivaravgifter för ungdomar

Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning med 37 procent av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar, 1 april 2021 till 31 mars 2023.

FoU-avdraget förstärks

Regeringen vill förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det sk FoU-avdraget.

Kom ihåg att löpande bevaka eventuellt nya krisåtgärder!
 
Regeringspartierna har bland annat presenterat ett förslag som gör sjukförsäkringen mer flexibel för långtidssjuka, en förlängning av omställningsstödet samt ett nytt omställningsstöd till handels- och kommanditbolag.