Tillbaka till huvudmeny

Ny statistik ger viktiga insikter om det ekonomiska läget

Statistiska centralbyrån, SCB, har presenterat ny statistik kring resultatet över kommunernas och regionernas ekonomiresultat för 2022. Rapporter visar både över- och underskott och en del avvikande siffror upptäcktes.

Regionerna +9,2 miljarder kronor

Kommunerna +34,1 miljarder kronor

I resultatet för 2022 syns en minskning mot föregående år med 24,2 miljarder. En tredjedel av de 21 regionerna och 21 av 289 kommuner hade underskott (uppgifter saknas för den sista kommunen). Dock hamnade en stor majoritet av kommunerna på plussidan. 240 kommuner fick ett överskott på mer än 2 procent, av dem låg 129 kommuner på mer än 5 procent. Överskotten är något de kan dra nytta av som resultatutjämningsreserv nu när Sverige går mot tuffare tider.

Stadigt intryck trots sällsynta siffror

Tillsammans hade kommunerna ett finansnetto som låg på minus 2,9 miljarder, samtidigt som 278 kommuner hade positiva resultat i verksamheten. En effekt av hur långsamt nettokostnaderna ökade under förra året jämfört med 2021. Nettokostnadsökningen slutade dock ungefär på noll.

Ovanligt för regionerna är att de alla hade ett negativt finansnetto 2022, tillsammans på minus 14,4 miljarder. Ännu ovanligare är att de hade överskott i verksamheten, vilket med balanskravsjusteringar ledde till att alla regioner fick överskott.

Investeringsutgifterna har varit fortsatt höga, troligtvis tack vare att flertalet projekt fortsatt enligt plan, i kombination med att kostnader ökade påtagligt under året. I kommunerna låg summan på nära 80 miljarder, medan det i regionerna landade på cirka 24 miljarder.

Mest populära

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.