Tillbaka till huvudmeny

Ny överenskommelse kring dygnsvila

Från och med 1 oktober 2023 gäller nya regler för dygnsvila. Samtidigt måste samhällsviktiga verksamheter såsom hälso- och sjukvård, omsorg och räddningstjänst fungera dygnet runt. Därför har SKR och Sobona slutit överenskommelser med Kommunal om dygnsvila för räddningstjänstpersonal, personliga assistenter och LSS-verksamhet.

De nya överenskommelserna rör bland annat brandmän och personliga assistenter. Man har även träffat en tilläggsöverenskommelse till den överenskommelse om dygnsvila som träffades i november 2022 med flera av de fackliga organisationerna.

Vad säger de nya överenskommelserna?

Överenskommelserna som gäller räddningstjänstpersonal, personliga assistenter och LSS-verksamhet samverkar i huvudsak med den överenskommelse som träffades i november förra året. Det finns dock en viktig skillnad för de olika yrkesgrupperna:

  • För personliga assistenter, ledsagare och avlösare är det möjligt att under vissa förutsättningar överstiga 20 timmar om det är nödvändigt för att säkerställa omsorgstagarens rättigheter och friheter enligt lag. Beslut om sådan avvikelse kan endast fattas då inga andra rimliga åtgärder står till buds.
  • För räddningstjänsten gäller tilläggsöverenskommelsen med dispensförfarande vilket innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour i vissa fall kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar.

Vad händer nu?

De nya överenskommelserna kommer att skickas in till EU-kommissionen och ingå i den granskning som görs av den grundöverenskommelse om arbetstid som träffades av parterna den 30 november 2022.

Mest populära