Tillbaka till huvudmeny

E-plånbok ska öka säkerheten

En ny europeisk e-identitetsplånbok är på väg att bli verklighet. Den digitala plånboken kommer att erbjuda ett användarvänligt och praktiskt sätt att identifiera sig online.

Alla EU-invånare kommer att erbjudas möjligheten att ha en europeisk e-identitetsplånbok för att få tillgång till säkra offentliga och privata onlinetjänster samtidigt som deras personuppgifter är skyddade i hela Europa. Plånboken, som ska certifieras av oberoende organ enligt samma standard, kommer att erbjuda den högsta graden av säkerhet.

E-plånboken är ett viktigt steg mot att nå målet för det digitala decenniet 2030 om digitalisering av offentliga tjänster. Senast 2030 ska alla viktiga offentliga tjänster vara tillgängliga online, alla invånare ha tillgång till sina patientjournaler online samt till säker e-legitimation där deras personuppgifter är skyddade.

Vad kan man använda den digitala plånboken till?

Plånboken kommer att ge en överblick över alla transaktioner som du kan utföra, göra det möjligt att rapportera misstankar om missbruk av personuppgifter och tillåta interaktion mellan plånböcker. Förutom att du på ett säkert sätt kan lagra sin digitala identitet i plånboken kommer du att kunna använda den för att öppna bankkonton, skicka pengar och spara digitala handlingar, t.ex. mobila körkort, läkarrecept, yrkeslegitimationer och biljetter. Dessutom kommer du kunna använda befintliga nationella system för e-identifiering när du skaffar din plånbok, och dra nytta av kostnadsfria e-signaturer för icke-yrkesmässig användning. Du som använder plånboken kommer att kunna välja om du vill dela dina personuppgifter. 

Vilka aktörer behöver godta e-identitetsplånboken?

Offentliga onlinetjänster kommer att behöva godta EU:s e-identitetsplånbok för inloggning, och detsamma gäller mycket stora onlineplattformar som Amazon, Booking.com och Facebook, samt privata tjänster som enligt lag är skyldiga att autentisera sina användare.

Vad händer nu?

Den överenskommelse som medlagstiftarna har nått måste nu formellt godkännas av Europaparlamentet och rådet. När ramen för en europeisk digital identitet har antagits formellt kommer den att träda i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Läs mer om den digitala plånboken här