Tillbaka till huvudmeny

Ny dashboard i Sesam

En smart dashboard i Sesam som ger dig information om hur verksamheten presterar i realtid. Det kan snart bli verklighet. Tidigare i november hölls en workshop med kunder för att identifiera vilken data som ska ingå, och i vilket format.

Utveckling- och produktteamet på Sesam har tillsammans med användare från regionerna diskuterat hur en eventuell dashboard-lösning ska utvecklas i framtiden. 

– Workshopen hjälpte oss att förstå vilken typ av information våra kunder vill ha kontinuerligt under dagen, eller veckan, för att få överblick. Och vilket format den ska presenteras i, säger Jonathan Svedelius, produktägare på Sesam.

Syftet med dashboarden är att du som kund direkt ska få koll på hur verksamheten presterar. Dashboarden kan visas på en skärm i exempelvis lagret. 

– Med hjälp av lättillgänglig data och information kommer du att kunna driva din verksamhet mer effektivt. Vi tänker oss att du kanske har en dashboard med dina nyckeltal vid plocket på lagret. Data som presenteras kan till exempel vara ledtid på arbetsordrar eller vad som kommit in under dagen, förklarar Jonathan Svedelius. 

Vad tar ni med er för vinnande idéer från workshopen?

– Efter ett stort engagemang med många bra förslag på grafer och diskussioner så startade vi en omröstning. Varje deltagare fick lägga fem röster per område för att hitta de grafer som man önskar först.

Här är förslagen som fick flest röster:

  1. Område verksamhet (till exempel en skärm vid lunchrummet). Leveranssäkerhet: En graf över hur bra vi som verksamhet håller våra ledtider. (Region Västmanland)
  2. Område tekniker: En graf för att belysa nya inkomna akuta ärenden, till exempel via prioritet ”hög prio” (Region Dalarna)
  3. Område plocken: En graf som visar dagens plocklistor, totalt antal, antal plockade och kvar att plocka (per ägare) (Region Halland)