Tillbaka till huvudmeny

Ny avhandling om rollen som ekonomichef

Enligt forskaren och ekonomichefen Virpi Ala-Heikkilä går bilden av ekonomichefer inte ihop med verkligheten. Arbetsgivare hävdar att ekonomichefer har en strategisk roll, men i verkligheten fastnar de ofta i administration och rapportering.

Diskrepansen mellan förväntan och verklighet leder allt för ofta till en stor besvikelse bland ekonomicheferna som då väljer att söka ett nytt yrke. Detta hävdar Virpi i sin avhandling: ”Evolving Role of Management Accountant – Dreaming of the Perfect Controller”.

Här kan du läsa mer

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.