Tillbaka till huvudmeny

Ny AI-assistent för offentlig sektor

I februari startar utvecklingen av en AI-assistent för offentlig sektor. Om några år tror man att verktyget kan hjälpa till med allt från rapporter till textbearbetning och ansökningar.

AI Sweden gör tillsammans med partners en satsning för att bygga en gemensam digital assistent för offentlig sektor baserad på AI-teknik. Den ska vara ett stöd till medarbetare inom offentlig sektor i en stor variation av textrelaterade arbetsuppgifter. Assistenten kommer att baseras på en svensk språkmodell och tränas med hjälp instruktionsdata genererade av medarbetarna.

En säkrare ”ChatGPT”

AI-assistenten kommer att påminna om ChatGPT och vara skräddarsydd för svensk offentlig sektor. Det betyder att den är utvecklad med demokratiska värden, normer och mångfald i åtanke, samt att data som matas in hanteras säkert. 

Vad kommer den nya digitala assistenten hjälpa till med?

Enligt AI Sweden ska den stödja medarbetare i olika typer av textbaserade arbetsuppgifter. Den ska vara lättanvänd och tillgänglig för alla medarbetare, oavsett teknisk kompetens, och ska bland annat kunna utföra uppgifter som att:

  • Sammanfatta och analysera stora textmassor.
  • Förbättra och redigera texter för att göra dem mer lättlästa och strukturerade.
  • Skapa nya texter som rapporter, handlingar och ansökningar, anpassade efter specifika mallar och riktlinjer.
  • Klassificera dokument och skapa beslutsunderlag i handläggningsprocesser.
  • Ta fram individualiserat stöd åt medborgare.
Utvecklingen av assistenten planeras i flera faser:
  • Det är den första fasen som nu finansieras av Vinnova och partners. Den pågår fram till sommaren 2024. Från offentlig sektor deltar Kungsbacka kommun, Tjörns kommun, Göteborgs stad, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen. Intel är projektets hårdvarupartner och kommer att bistå projektet med all hårdvara som krävs.
  • I fas 2 som planeras pågå till årsskiftet 2025/2026, förväntas antalet kommuner och regioner öka avsevärt.
  • Från 2026 är ambitionen att assistenten ska vara klar att förvaltas för långsiktig drift.

Läs mer om satsningen på AI Sweden

Mest populära