Tillbaka till huvudmeny

Nu är Sesam ännu säkrare

Sesam har nått guldnivå i Visma Security Program. Vad innebär det? Och varför lägger vi så mycket tid och resurser för att jobba med säkerhet? Mikael Stewén, produkt- och utvecklingschef på Visma PubliTech, berättar mer.

Vad innebär det att Sesam har nått guldnivå?

– Sesam ingår i Visma Security Program, där guld är den näst högsta nivån. Det innebär att vi arbetar med säkra processer, att vi tryggar data, personuppgifter och mjukvara för att undvika cyberattacker. Programmet innehåller mängder av säkerhetsåtgärder och är en garanti för att vi jobbar i enlighet med regler inom bland annat GDPR och informationssäkerhet.

Vad behövs för att ett system ska vara säkert idag?

– Det krävs stora insatser i takt med att hotbilden mot offentlig sektor ökar. Säkerhet är något vi jobbar med hela tiden, en hygienfaktor. Allt från penetrationstester, manuella och automatiska, till övervakning av Darknet och skanning av svagheter i källkoden. Dessutom följer vi upp vårt eget arbetssätt och metodik kopplat till bland annat GDPR och personuppgifter.

Hur vet ni vad som ska ingå i Visma Security Program?

– Vi har ett stort team som enbart jobbar med att analysera hotbilden och ge återkoppling till säkerhetsprogrammet. Säkerhetsindex i Visma Security Program förändras i takt med omvärlden. Det gäller att ständigt ligga steget före och ha koll på nya hot, metoder och aktörer. Vårt mål är att Sesam ska ligga på guldnivå. Det innebär att vi måste fortsätta jobba strukturerat och fokuserat över tid.

Vill du veta mer om vårt säkerhetsarbete? Läs mer om hur vi jobbar här

Mest populära