Tillbaka till huvudmeny

Nearshoring – varför, vad och hur ?

Nearshoring är ett hett ämne, inte bara inom Visma. Nuvarande Management Trainee Joakim reder ut konceptet och vad man bör tänka på.

Från hemmaplanen i Stockholm, till koncernhuvudkontoret i Oslo, Timisoara i Rumänien och vidare till ett FoU-kontor i Skellefteå efter en snabbvisit i Vilnius – under året som Management Trainee i Visma har jag givits möjlighet att leda strategiskt viktiga projekt i olika länder och på flera orter. Mitt nuvarande uppdrag handlar om offshoring (nearshoring), vilket är en term som i stora drag betyder att flytta hela eller delar av verksamheten utomlands. Nearshoring är ett återkommande tema i både projekt (och blogginlägg) då det är ett fokusområde för Visma. Vad är det då viktigt att tänka på?

Varför?

När man bestämmer sig för att lägga ut något utomlands, i mitt fall kodning, måste man först vara klar över varför man vill göra det, vad man vill uppnå. Det handlar vanligtvis om kostnadsaspekter, men kan även vara att få del av en större kompetenspool. Kan man följa upp resultaten?

Vad?

Sen behöver man kunna svara på vad man vill lägga ut. Det kan vara allt från små delar till hela produkter. Ska det vara förvaltning eller nyutveckling? Här spelar också mognadsgraden av både köparen och leverantören roll.

Hur?

Hur arbetet sedan ska genomföras, koordineras och styras beror på många olika faktorer, exempelvis: mognadsgrad, typ av projekt, behov av exakta specifikationer, nyutveckling eller förvaltning, smak och tycke etc. Något som visat sig framgångsrikt i Vismas fall, där variationen mellan utvecklingsprojekten är stor, är att tillsammans med nearshoreresurserna gemensamt arbeta fram fungerande processer som alla tar ägandeskap till. Att även få dem att känna team-tillhörighet har varit en nyckelfaktor.

Värt att komma ihåg är att kommunikationen påverkas negativt redan på ett avstånd av 10-15 meter. Att flytta saker utomlands har alltså ett inneboende problem, vilket givetvis ställer stora krav på en väl genomtänkt kommunikationsplan. Man kan exempelvis låta all projektinformation gå via ett projektverktyg. Sedan gäller det att hålla sig till detta. Ifall man börjar ta genvägar (mail etc) försvinner nämligen kontrollen direkt, vilket påverkar framgången.

Vänliga hälsningar från Skellefteå

Joakim

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.