Tillbaka till huvudmeny

Nästa år kan du cykla till jobbet och dra av resan

Den första januari 2023 förändras avdragsreglerna för pendlare och ersätts med en modell där avståndet blir avgörande och valet av färdmedel upp till var och en. Du kan till och med välja att cykla.

Ett av argumenten till att ändra reseavdraget är att det har en positiv påverkan på miljön och klimatet. Dagens system, som gynnar ensamma bilåkare, ska ta hänsyn till personer som väljer att exempelvis samåka, åka med kollektivtrafiken eller cykla. Därför blir det nya reseavdraget avståndsbaserat och färdmedelsneutralt.

Lika för alla, oavsett inkomst

Det inkomstbaserade avdragssystemet tas helt bort. Hur mycket du tjänar avgör med andra ord inte storleken på ditt avdrag. Detta står i kontrast till dagens system där värdet av avdraget minskar när den beskattningsbara förvärvsinkomsten minskar.

Den nya avdragsrätten motsvarar 50 öre per kilometer och faller inom vissa gränsvärden;

● I storstadskommuner blir gränsvärdet för avdrag minst 30 kilometer och i övriga landet gäller 15 kilometer.

● Om pendlingsavståndet är kortare än gränsvärdet finns ingen avdragsrätt. Det finns också en övre avdragsgräns på 80 kilometer, men förslag ligger hos regeringen att ändra detta till 120 kilometer och att höja kilometersatsen till 80 öre.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en ny modell för skattelättnad för arbetsresor. Dessa börjar gälla 1 januari 2023. Förslaget om att förstärka den nya skattelättnaden (som bl.a. innebär en höjd övre avståndsgräns och höjd kilometersats) har varit ute på remiss. Nu inväntas beslut från den nya regeringen om hur förslaget tas vidare.

Tips! Informera medarbetarna redan nu om de nya reglerna. På Skatteverkets webbsida finns de nya reglerna beskrivna i korthet för den enskilde medarbetaren.