Tillbaka till huvudmeny

När datorerna tar våra jobb skapar människan nya

Sverige är ett av de mest digitaliserade länderna i världen. Ändå finns orosmoln. Vi utvecklas inte lika snabbt som andra länder och riskerar att hamna efter, sa Googles Sverigechef Anna Wikland på ett fullsatt seminarium.

Google arrangerade en debatt om hur vi tacklar och använder den stundande digitaliseringen i Sverige.
– Med dagens teknik kommer 200 000 jobb att försvinna på grund av ökad automatisering och högre effektivitet. Samtidigt skapas 400 000 – 500 000 nya jobb tack vare digitaliseringen. Men det förutsätter att vi proaktivt implementerar den nya tekniken och sätter en ambitiös agenda.

I Sverige beräknas 46 procent av de arbetade timmarna ersättas, med den teknik som finns att tillgå idag, sa Anna Wikland, Sverigechef, Google, och refererade till en ny rapport som strategi- och analysföretaget McKinsey kommer att släppa i slutet av sommaren. Den kommer att beskriva vilka de nya jobben är och hur samhället ska förbereda sig för förändringen.

– Digitaliseringens påverkan är en prioritet för McKinsey, som följer utvecklingen globalt men också i Europa och vår senaste analys har fokuserat på norra Europa. Med automatisering avser vi artificiell intelligens, robotar, självkörande bilar och liknande. Men också arbetsprocesser, styrkorna hos både människa och maskin, att vi skapar smartare arbetsflöden, sa Åsa Tamsons, Associate Partner, McKinsey.

En av de viktigaste slutsatserna i rapporten är att digitaliseringen innebär stora möjligheter såsom ökad tillväxt och produktivitet, ett hälsosammare, säkrare och miljövänligare samhälle. Men det finns också utmaningar, framförallt två.
– Den ena är förmågan att ställa om arbetskraften. Det krävs nya kompetenser, nya yrkesroller. Vi behöver lära oss att jobba med helt nya områden.
– Men det finns också risk för växande kunskapsklyftor. Och, om de inte hanteras, växande inkomstklyftor. Det här gäller länder, branscher, bolag och individer. Men vi ser ändå utvecklingen framförallt som en möjlighet.

Det är framförallt vissa typer av arbetsuppgifter som försvinner. Robotar är bra på repetitivt, förutsägbart, fysiskt arbete. De är också uthålliga och starka och kan samla in stora datamängder för bearbetning. Här kan upp till 80 procent av uppgifterna automatiseras.

Men oförutsägbart fysiskt arbete eller förmågan att läsa av människan i mer komplexa situationer klarar inte robotar idag – inte utan alltför stor felmarginal. Likaså applicerad expertis och förmågan att leda andra. Här är människan överlägsen.

Hur olika jobbroller påverkas beror på vilka arbetsuppgifter de består av. Ett av fem jobb som finns idag kan helt ersättas genom automatisering, enligt rapporten. Majoriteten kommer snarare att omfokuseras och omorganiseras. Läkare får bättre diagnosverktyg och kan då ge mentalt stöd och fokusera på att hjälpa fler patienter. I fabriken skolas arbetare om för att hantera underhåll och översikt av roboten. (Ett annat exempel är att redovisningskonsulter som blir rådgivare och ekonomisk coach, red:s anm).

Åsa Tamson, McKinsey:
– Det kommer att skapas fler jobb med hjälp av omskolningar och omfokuseringar. Med det skapas också helt nya arbeten, okända idag. Vem trodde till exempel att så många skulle kunna försörja sig som bloggare? Även i framtiden behövs olika kompetenser, nya tjänster och arbeten kommer att skapas.

Förändringen i korthet är alltså:
• Alla industrier påverkas, liksom myndigheter.
• Det som försvinner är framförallt en typ av uppgifter, inte arbetstillfällen totalt sett (om vi drar nytta av möjligheterna).
• Det finns en hög digitaliseringspotential inom vissa områden, exempelvis transportområdet, lägre i till exempel utildningssektorn.
• Det finns en signifikant digitaliseringsmöjlighet på mellan 30-65 procent för alla industrier.
• IT-sektorn är i famkant. 30 procent av alla bolag har börjar använda artificiell intelligens, AI.
• Vi kommer se ett stort skifte i arbetsinnehållet, från repetitivt fysiskt arbete till kognitivt tänkande, kognitiv problemlösning och kreativt tänkande, samt sociala förmågor såsom förhandlingsförmåga, koordinering och ledarskap. Inom sjukvården finns ett stort behov av mentalt stöd, koordinering och information.

För att ta tillvara på möjligheterna och minska riskerna är det tre viktiga frågor som måste hanteras:
1. Säkerställa en smidig omställning och omskolning, tillgänglig för alla som behöver.
2. Uppmuntran. Anpassa regleringar och skapa incitament för att hjälpa privata och offentliga sektor med omställningen.
3. Fördela värdeskapandet i samhället.
Det här är vad vi kan se idag. Det kan komma ännu fler möjligheter och utvecklingen går snabbt.
Viktiga förmågor hos framtidens arbetskraft är precis som idag attityd, nyfikenhet, passion och förmågan att vara (som de säger på Google) ”uncomfortably excited” – utanför sin trygghetszon, obekväm, men samtidigt exalterad och engagerad.

I panelen fanns också Johan Söderström, vd, ABB, Amin Omrani, vd, Serendipity Ixora, och Erik Sandström, direktör digitala tjänster på Arbetsförmedlingen.

Mest populära

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.