Tillbaka till huvudmeny

Moderna verktyg för en digitaliserad byggbransch

Digitalisering av byggbranschen är avgörande för att hitta effektiva arbetssätt som förenklar byggprocesserna. Men trots att digitalisering står högt upp på listan för de flesta av företagen inom byggbranschen saknar alltför många rätt verktyg för genomförande.

Byggarbetare med mobiltelefon i handen.

Digitaliseringsmöjligheter inom byggsektorn

Jämfört med många andra branscher ligger byggbranschen generellt efter när det kommer till digitalisering. Byggbranschen är en tuff bransch med många digitala utmaningar som kräver högsta möjliga precision, då projekten inom branschen oftast är både stora och komplexa. Med stora investeringar, många anställda och ett stort nätverk av underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartner finns ett stort behov av att alla processer är under kontroll, i alla lägen. Men IT-landskapet som ska stötta dessa processer är dessvärre oftast föråldrat och inte datadrivet. I de fall datadrivna processer finns på plats är de många gånger uppdelade i flera olika system som inte kommunicerar med varandra, vilket ofta gör det svårt att få en tydlig och effektiv överblick.

Inom byggsektorn är de flesta medarbetarna ständigt på språng, därför krävs en smidig tillgång till all nödvändig information de behöver, oavsett var de befinner sig. Genom att skifta från manuella processer och föråldrade system finns stora förbättringsmöjligheter genom att införa effektivare arbetssätt som förenklar arbetsdagen för alla parter inblandade. 

Moderna verktyg för en digitaliserad byggbransch

För att förverkliga visionen om en modern byggbransch krävs att de bästa hållbara lösningarna kring modern teknik och rätt leverantör samverkar. Med hjälp av en erfaren partner och smarta verktyg från Microsoft, finns möjligheten att ta stora kliv för att utveckla digitala tjänster som förenklar och effektiviserar flera av de viktigaste processerna inom byggprojekten. 

Med smarta appar som ger åtkomst från alla enheter får företag möjlighet att ligga i framkant i branschens digitaliseringsresa. Information kan adderas i pågående projekt oavsett var medarbetare befinner sig och vilken enhet de använder sig av. Apparna ger inte bara tillgång till nödvändig information, utan möjliggör även för smidig kommunikation och samarbete med både kollegor, uppdragsgivare och övriga externa parter via Teams – något som är av stor vikt för att lyckas med en effektiv digitalisering.

Visma har under de senaste åren arbetat med flera kunder inom byggsektorn och tagit del av både utmaningar och möjligheter. Vi har tagit fram ett lösningskoncept baserat på Microsoft 365 som ger ert företag möjlighet att arbeta modernt och digitalt, med enkel och säker åtkomst från alla enheter. Lösningen anpassas efter era behov med syfte att förenkla och effektivisera flera av de viktigaste processerna inom era byggprojekt.

Digitaliseringslösningar för byggbranschen

Mest populära