Tillbaka till huvudmeny

Miljöarbete börjar på Gotland – Även för företagare

En stor och viktig diskussion när det gäller inköp är alltid miljöhänsynen. Men trots att miljöpåverkan är en viktig aspekt när företagare gör inköp kan vi se att det knappast är det viktigaste kriteriet när småföretag gör sina inköp. Detta gäller de flesta av Sveriges län, förutom Gotland.

 

Höstens stora miljödiskussion har rört Gotland och företaget Nordkalks avverkningar i Ojnareskogen. Genom protester och civil olydnad kom avverkningarna upp på agendan och högsta domstolen stoppade, eller pausade, verksamheten.

Vad man än har för inställning till sakfrågan tycks Gotlänningar värna om sin miljö. När det ska dras ”pipelines” eller avverkas skog reser sig gutarna. Är det till och med så att de är mer miljövänliga än andra?

Faktum är att så verkar vara fallet, i alla fall om vi tittar på Visma Advantage Affärsbarometer, en undersökning som vi genomför två gånger per år och som ”tar tempen” på småföretagarklimatet i Sverige.  I den kan vi se att Gotländska företagare ser miljöaspekten som det viktigaste kriterier när de gör sina inköp, medan andra län tycker att pris och kvalitet är viktigast.

Miljön inte lika viktig på fastlandet

Om vi tittar på Sverige i stort är det 1,6 procent av företagarna som anger miljöhänsyn som den viktigaste bedömningsgrunden när de gör sina inköp. När Tillväxtverket gjorde sin undersökning Företagares Villkor i fjol kom de fram till samma sak, ja, de såg till och med att andelen företag som arbetar med miljömål har minskat drastiskt.

På Gotland är det annorlunda

I jämförelse med riket som helhet är Gotländska företagare astronomiskt mer miljömedvetna. Hela 15,4 procent av småföretagarna anger miljöhänsyn som den viktigaste bedömningsgrunden – viktigare än pris, kvalitet, snabb leverans etc.

Men vad beror det på? Är det de stora miljödiskussionerna – från oljepipelines till skogsavverkning – som satt sitt spår? Är det närheten till hav och natur? Är det bevarandet av bygden? Något är det. Gotlänningar ser annorlunda på miljöfrågor.

Nästa vecka diskuterar vi istället hur företag upplever sin egen miljöhänsyn vid inköp.

Mest populära