Tillbaka till huvudmeny

Microsoft öppnar datacenter i Sverige – Gynnar digitaliseringen och säkerhet av data

Microsoft informerade redan år 2019 om deras investering i nya datacenter i Sverige och under 2021 kommer de öppnas i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. Microsofts satsning kommer att ha fokus på hållbarhet och innebär säkrare lagring av data samt en acceleration av digitaliseringen i Sverige.

datacenter

Säkrare lagring av data

Öppnandet av Microsofts datacenterregion i Sverige innebär att kunder kommer kunna behålla sin data i Sverige, och hjälper därmed organisationer att efterleva olika typer av regleringar, inklusive GDPR. Tidigare har det varit svårt att välja geografiskt var olika data ska lagras och har blivit en huvudvärk för många företag och organisationer. Som en följd har de har inte kunnat ha full insikt i tredjelandsöverföringar, alltså när data lämnar ett land och går in i ett annat.

Men med Microsofts nya satsning blir det enklare för både privat och offentlig verksamheter att göra riskanalyser kring sin data vilket kommer ge en tydligare översikt inom vilka jurisdiktioner som persondata finns.

För att stödja kundernas behov av hög tillgänglighet och driftsäkra molntjänster kommer den svenska datacenterregionen även erbjuda tillgänglighetszoner (Availability Zones), vilket är datacenter på olika geografiska platser med oberoende elförsörjning, nätverk och kylning för ytterligare säkerhet mot datacenterfel.

Fokus på hållbarhet

Datacenterregionen kommer att drivas med 100 procent förnybar energi vilket gör dom till några av de mest hållbara i hela världen. Sveriges starka åtaganden inom hållbarhet och innovation är en viktig anledning till att Microsoft väljer att bygga några av företagets mest avancerade och hållbart designade datacenter i landet.

Den nya datacenterregionen blir den första i världen som använder Vattenfalls 24/7 Matching-lösning, som erbjuder detaljerad insyn i vilken typ av energimix som datacentret konsumerar. Med lösningen kan Microsoft se och säkerställa att åtagande om 100 procent förnybar energi gäller varje timmes konsumtion och på så sätt översätta köp av förnybar energi till positiv klimatpåverkan. Vattenfalls 24/7 Matching-lösning, utvecklad tillsammans med Microsoft, lanseras idag och blir tillgänglig för kunder i hela Sverige.

Stöd för digitaliseringen

Microsofts moln skapar nya möjligheter till innovation genom den senaste tekniken inom samarbets-, produktivitets- och utvecklingsverktyg och lösningar för en rad kompetensområden – allt med avancerad säkerhet och dataskydd i fokus. Svenska företag och organisationer inom den offentliga sektorn kan ta del av nya och snabbare tjänster, ökad effektivitet och sänkta kostnader.

Microsofts molnregion i Sverige blir en del av världens största molninfrastruktur, och kommer innefatta följande molntjänster:

  • Microsoft 365: hela världens produktivitetsmoln som erbjuder de bästa produktivitetsapplikationerna, integrerade via molntjänster, och levererade som en del av en öppen plattform för affärsprocesser.
  • Microsoft Azure: en ständigt växande uppsättning av molntjänster som bland annat omfattar tjänster inom databearbetning, nätverk, databaser, analyser, AI och Internet of Things.
  • Dynamics 365 och Power Platform: är en uppsättning av intelligenta affärsapplikationer som hjälper organisationer att växa och utvecklas för att möta kundernas behov genom prediktiva, AI-underbyggda insikter.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag, organisationer och myndigheter med Microsofts plattformar och verksamhetsapplikationer.

Läs mer och kontakta oss