Tillbaka till huvudmeny

Marknadsanalys

Tiden som Management Trainee på Visma har gått otroligt snabbt. Idag är det exakt ett halvt år sedan programmet satte igång. Alla uppdrag hittills har varit otroligt utmanande, intressant och givande.

Tiden som Management Trainee på Visma har gått otroligt snabbt. Idag är det exakt ett halvt år sedan programmet satte igång. Alla uppdrag hittills har varit otroligt utmanande, intressant och givande.

Idag kommer jag att berätta för er om den marknadsanalysprocess som jag håller på att slutföra och sammanställa i mitt nuvande projekt. Själva teamet består av kollegor från tre olika länder dvs Finland, Sverige och Norge. I teamet har jag fått ansvar för att samla ihop data från alla Vismas verksamhetsområden samt bygga en modell som sammanställer marknadsvärdet för varje verksamhetsområde skillt för sig vilket möjliggör för oss att modellera marknaden beroende på de olika faktorer som avviker mellan länderna. För att lyckas med analysen är det otroligt viktigt att sätta fokus på planeringsprocessen innan man sätter igång med att analysera data och börjar bygga modellen. På grund av att mina kollegor i teamet har lång erfarenhet av motsvarande marknadsanalyser har det varit otroligt lärorikt att få bolla med alla idér som dykt upp under processen samt lära av dem vad ordet planering i detta sammanhang innefattar. För mig som är novis inom marknadsanalyser i företagsvärlden har jag varit tvungen att ta till mig litteratur där alla de olika delområden beskrivs och att börja tillämpa denna kunskap i praxis.

Som alla säkert känner till är planering det viktigaste verktyget i denna typ av process. Då man sätter av tillräckligt med tid på det märker man tydligt vad effekten av detta blir. I planeringsskedet är det också väldigt enkelt att mista fokus vilket leder till att projektets scope spårar ur. För att undvika detta och istället lyckas med projektet bör målsättningarna vara klara samt tydligt kommuniceras inom organsiationen eller teamet. Ett tips som jag vill lyfta fram, då man definierar sina målsättningar, är att tänka SMART* (Specific, Measurable, Achievable, Relevant och Time-bound). Detta är ett tips som jag haft bakom örat genom hela målsättningsprocessen. Detta innebär att man alltid skall vara specifik med sina mål, de bör även alltid vara någonting som kan mätas och uppnås samt relevant för analysen tillsammans med att den beaktar tidsaspekten i projektet.

Boken varifrån detta enkla tips härstammar är Guide to Business Modelling skriven av John Tennent och Graham Friend. Alla som är intresserade av att modellera verkligheten samt vill lära känna till vilka steg och knep som man är tvungen att gå igenom då man gör sig redo för en marknadsanalys vill jag varmt rekommendera denna boken till. Efter att ni läst den kommer ni att få en grundläggande uppfattning om vad modellering innebär, vilka svagheterna och styrkorna är samt i vilka situationer man kan ha nytta av modellering.

// Mikael Jansen

*John Tennent and Graham Friend – Guide to Business Modelling, John Wiley & Sons, Inc