Tillbaka till huvudmeny

Löneökningar inom EU – så ser prognosen ut

Enligt bedömningar från Morgan Stanley väntas lönerna inom EU öka med omkring 4% de
närmaste tre åren. Det kommer att hålla inflationen över 2-procent målet, men sannolikt inte leda till någon lönespiral.

Inflationen har under en period legat en bra bit över löneökningarna och nu börjar löntagare
över hela EU begära kompensation för reallönetappet. Det menar finansinstitutet Morgan
Stanley i sin senaste prognos för de kommande åren. Institutet spår att löneökningarna kommer
att vara i snitt 4,2% för det nuvarande året och 4,7% för nästa år samt 4,0% för 2024, räknat
som ersättning per anställd.

Ingen väntad lönespiral

I takt med att lönerna ökar finns även en risk att priserna ökar för att kompensera företagens
utgifter. Detta verkar dock inte vara fallet den här gången.


”För att vara tydliga, vi räknar inte med någon självförstärkande cykel av allt högre löner och
priser – litteraturens lönespiral – utan snarare en uppväxling av ökningstakten i blygsam takt
under de kommande åren”, skriver Morgan Stanley i sin prognos.


De ökade lönerna innebär dock att inflationen fortsatt kommer att ligga över ECBs 2-procentmål
under hela perioden. För fjärde kvartalet 2024 spår prognosen att HKIP-inflationen kommer att
ligga på 2,3 % och kärninflationen på 2,4 %.

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.