Tillbaka till huvudmeny

Löneökningar inom EU – så ser prognosen ut

Enligt bedömningar från Morgan Stanley väntas lönerna inom EU öka med omkring 4% de
närmaste tre åren. Det kommer att hålla inflationen över 2-procent målet, men sannolikt inte leda till någon lönespiral.

Inflationen har under en period legat en bra bit över löneökningarna och nu börjar löntagare
över hela EU begära kompensation för reallönetappet. Det menar finansinstitutet Morgan
Stanley i sin senaste prognos för de kommande åren. Institutet spår att löneökningarna kommer
att vara i snitt 4,2% för det nuvarande året och 4,7% för nästa år samt 4,0% för 2024, räknat
som ersättning per anställd.

Ingen väntad lönespiral

I takt med att lönerna ökar finns även en risk att priserna ökar för att kompensera företagens
utgifter. Detta verkar dock inte vara fallet den här gången.


”För att vara tydliga, vi räknar inte med någon självförstärkande cykel av allt högre löner och
priser – litteraturens lönespiral – utan snarare en uppväxling av ökningstakten i blygsam takt
under de kommande åren”, skriver Morgan Stanley i sin prognos.


De ökade lönerna innebär dock att inflationen fortsatt kommer att ligga över ECBs 2-procentmål
under hela perioden. För fjärde kvartalet 2024 spår prognosen att HKIP-inflationen kommer att
ligga på 2,3 % och kärninflationen på 2,4 %.

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.