Tillbaka till huvudmeny

Kommuner har mycket att vinna på bra företagsklimat

Kommunerna är väldigt beroende av att det startas företag. Det ger jobb och stora skatteintäkter, som behövs för att säkra välfärden. Här är fem punkter för hur landets kommuner kan jobba med för att skapa ett bra företagsklimat.

Olle Wästberg var moderator för seminariet som arrangerades av Nyföretagarcentrum. Rubriken var: Framgångsfaktorer för ett gynnsamt nyföretagarklimat i kommunen.

Det är ingen slump om en kommun har ett bra företagsklimat. Det är resultatet av ett långsiktigt, idogt arbete. Boo Gunnarson, Visma Spcs, inledde med 5 konkreta råd: Främja nätverk, underlätta kontaktvägarna och ett snabbt beslutsfattande, stötta och underlätta vid avknoppning av offentlig verksamhet, satsa på företagande i skolan och på Nyföretagarcentrum.

Vad utmärker de kommuner som kommer högt i Svenskt Näringslivs kommunranking? Christer Östlund, Svenskt Näringsliv:
– Det pågår väldigt mycket positivt i landets kommuner. När vi jämför utvecklingen på lokal nivå jämfört med nationell nivå så går kurvorna i olika riktning. Det är en mer positiv utveckling i kommunerna, tycker företagarna.

– När det gäller avknoppning så skiljer det sig mycket mellan kvinnor och män. I välfärdssektorn är majoriteten kvinnor. Här bör man ha en öppen attityd och släppa in kvinnorna.

– Det kan inte nog understrykas vikten av att ha ett starkt engagemang för företagande i skolan. Ungdomarna som har drivit företag i skolan har 20 procent större  sannolikhet att starta företag senare i livet, än kontrollgruppen.

– Hällefors är ett exempel på en kommun som påbörjat ett strategiskt och konsekvent arbete för att bredda företagandet i kommunen. Det har gett tydliga resultat.

Linköpings kommun jobbar aktivt med de här frågorna. Kristina Edlund, kommunalråd:
– Oavsett parti så arbetar vi långsiktigt med näringslivsfrågor i Linköping. Att det finns en långsiktighet är en trygghet för företagarna. Vi var den kommun som startade Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum och de har haft en viktig roll. Vi jobbar också mycket med samverkan och med Linköpings universitet i de här frågorna.

Har ni jobbat med avknoppningar i Linköping?
-Vi försöker jobba med upphandlingarna och stärka de små och medelstora företagen.

Christer Östlund, Svenskt näringsliv:
– Möjligheten att hitta arbetskraft är en fråga som blir mer och mer besvärlig för företagen och likaså upphandlingsfrågan är viktig. Kommunerna behöver också digitalisera, till exempel så att man kan söka bygglov på nätet. Digitalisering är en viktig del i att skapa ett bra företagsklimat.

Boo Gunnarson, Visma Spcs:
-Men när det gäller upphandlingar, hur många småföretagare vågar lägga ett anbud? Mycket handlar om att kommunen bjuder in och utbildar. Kommunen kan också göra mycket för  att se till att alla företagare har bredband och internet.

Kristina Edlund, Linköpings kommun,  kommenterade:
-Bredbandssatsning har varit en väldigt prioriterad satsning för vi vet att det finns många på landsbygden som vill driva företag.

Men det räcker inte att bara titta på nyföretagandet. Många företag ska säljas nu när ägarna går i pension. De behöver nya ägare. Vad kan kommunerna göra där? Det gäller också att vårda de befintliga företagen, menade Svenskt Näringsliv:

-Vinn dina företagare varje dag.

9 tips på bra företagsklimat