Tillbaka till huvudmeny

K2 och K3, vad innebär de olika regelverken?

Här tar vi upp några skillnader och listar de starkaste argumenten för respektive regelverk.

När det är dags för företagets bokslut och årsredovisning behöver ni välja vilket redovisningsregelverk som ska följas. Huvudregelverket för aktiebolag är K3 (utförligare årsredovisning). Vid sidan om huvudregelverket har mindre företag möjligheten att välja de enklare reglerna K2 (mindre årsredovisning).

Frågan är hur ni ska välja? De flesta mindre bolag redovisar enligt K2, det är enklare och mindre komplext än K3. Samtidigt finns fördelar även för en del mindre bolag att välja K3, särskilt för de företag som har en stark tillväxt.

Större bolag måste välja K3, med större företag menas de som två år i rad uppfyller minst två av följande villkor

 • Ett medelantal anställda på minst 50 personer
 • Balansomslutning (Summan av tillgångssidan eller skuldsidan i ett bolags balansräkning) på minst 40 miljoner kronor per år
 • Nettoomsättning på minst 80 miljoner per år

Då samma två av dessa villkor/gränsvärden har överstigits två år i rad, räknas företaget som större det tredje året.

Ett så kallat noterat företag (ett bolag som registrerat sig för handel hos en börs) är alltid ett större företag enligt årsredovisningslagen. Likaså måste ett mindre, privat moderföretag i en större koncern också tillämpa K3. De gränsvärden som gäller för större och mindre företag gäller även för större och mindre koncerner.

Onoterade företag som inte uppfyller dessa kriterier har alltså möjligheten att välja mellan K2 och K3

 Fördelarna med de olika regelverken

För att kunna ta ställning till vilket regelverk som passar er verksamhet ska vi här kortfattat visa de starkaste argumenten för respektive regelverk.

Anledningar att välja K3:

 • Ni driver ett bolag som kommer att växa under de kommande åren. I K3 finns möjligheten att redovisa egenutvecklade, immateriella tillgångar i balansräkningen, vilket kan vara en fördel för dig.
 • Företaget har finansiärer och andra externa intressenter som vill se en mer komplex årsredovisning än du kan ta fram genom K2.
 • Om ni planerar att ta in delägare i verksamheten under de kommande åren kan K3 också vara ett bra val.
 • Ni tillverkar egna varor i företaget. I K2 är det nämligen inte tillåtet att inkludera en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor.

Anledningar att välja K2:

 • Ni driver ett mindre företag med enkel verksamhet.
 • Det finns inga planer på att företaget ska växa i någon större utsträckning.
 • Inga externa långivare, och heller inte några planer på att involvera finansiärer.
 • Det är inte det viktigaste att det blir helt redovisningsteoretiskt riktigt eftersom förenklingen är det överordnade målet med K2.
 • Ni har inte tillgång till kompetensen som behövs för att använda K3.

Tänk på att …

När ni valt regelverket K3 kan ni byta till K2 en gång men, att byta fram och tillbaka mellan regelverken är inte tillåtet.

K3 räknas som huvudregelverk, medan K2 är ett alternativregelverk. Detta innebär att de som vill välja K2 aktivt måste göra det valet, annars kommer K3 vara det som gäller för verksamheten.

Regelverket måste tillämpas i sin helhet, det finns med andra ord ingen möjlighet att plocka de delar ur K2 och K3 som passar bäst.

Se till att ni har en dialog med rådgivare i dessa frågor löpande. K2 är inte enbart en förenkling.

K2 regelverket är fortfarande ett ganska ungt regelverk och ändringar är inte helt ovanliga. Se till att uppdatera er på vad som gäller.

Behöver du hjälp att välja regelverk eller med upprättandet av årsredovisning

Kontakta en expert

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.