Tillbaka till huvudmeny

“Jag har mitt drömjobb!” – Vad händer på Visma, Del 2

I vår andra del kommer vi prata med Kasper och Jacob som arbetar i ett av Vismas pågående AI-projekt. Projektet berör Medvind WFM, ett Workforce Management-system där Kasper arbetar som Projektledare och Jacob är en del av Vismas optimeringsteam och arbetar med utveckling av algoritmen.

Jag har mitt drömjobb

Jacob startade sin karriär på Visma som Management Trainee och arbetar nu som optimeringskonsult i Oslo. Han berättar att han brinner lite extra för just detta projektet, då han varje dag får arbeta med den senaste teknologin samtidigt som han utmanas och får lära sig nya saker. På frågan varför det är ett roligt projekt att arbeta i svarar Jacob snabbt: Jag har mitt drömjobb!

Jacob Nyman arbetar som optimeringskonsult på Visma i Oslo

Automatiserad schemaläggningsmodul

Kasper är projektledare och ger oss en inblick i vad projektet innebär. Medvind WFM används för schemaläggning och  bemanning. I större organisationer och i verksamheter som kräver bemanning dygnet runt med olika kompetenskrav och skiftande behov, pratar vi ofta om begreppet kritisk bemanning. Schemaläggning är då både tidskrävande och komplicerat och det är många aspekter att tänka på när man bygger ihop schemat. Förutom att ta hänsyn till medarbetares egna önskemål och pussla ihop ett sammanhängande schema, där rätt kompetens finns på rätt plats, behöver arbetsgivaren dessutom ta hänsyn till bland annat kollektivavtal och ATL (arbetstidslagen). Sammantaget gör alla komponenter att schemaläggningen blir en komplex och tidskrävande utmaning.   

Det Kasper och hans team jobbar med är att skapa en automatisk schemaläggningsmodul som med algoritmernas hjälp snabbt ska kunna lägga scheman automatiskt. En dator är överlägsen på att processa stora mängder data och ta fram optimala lösningar. 

Kasper som är projektledare för projektet

Arbetar med senaste tekniken inom AI

Jacob berättar att det roliga, men också utmanande med hans arbete är att få vara med och bygga något från grunden. “Vi arbetar med senaste tekniken och är pionjärer inom detta området, vilket skapar en känsla av att man arbetar framåt – för framtiden”. Tillsammans med två andra kollegor har de själva utvecklat algoritmen samt arkitekturen för systemet. Projektet baseras på heuristic teknik, för att snabbt finna den bästa lösningen på problemet, i detta fall schemaläggningen. I slutändan handlar det inte om att hitta så många olika lösningar som möjligt, utan att faktiskt hitta den lösning som passar bäst för den aktuella verksamheten. Utmaningen ligger i att skapa en generell kod som fungerar för alla olika verksamheter och att sedan komplettera och ta hänsyn till alla behov som kan finnas vid en schemaläggning. Kasper inflikar och berättar att en av de största utmaningarna i hans roll har varit att just identifiera vad ett bra schema är, för att sedan implementera olika parametrar kring detta för datorn att följa. Parametrarna kan vara både hårda, det vill säga att de alltid ska följas till varje pris som t ex lagar. Eller mjuka, vilket innebär att de ska följas i den mån det går som t ex helgarbete.

En optimeringsalgoritm kräver mycket datorkraft varje gång den körs. För att alla kunder ska kunna använda algoritmen samtidigt har Jacobs team valt att köra algoritmen i molnet på AWS (Amazon Web Service). Att själv inte förvalta koden på en server kallas för ett “serverless” -ramverk och fördelen är att datakraften skalas automatiskt efter kundens behov och varje kund får sin parallella körning av algoritmen. På det här sättet får kunderna snabb feedback på deras schemagenerering och samtidigt kan kostnaderna för infrastrukturen hållas på en rimlig nivå.

Vill skapa lika bra scheman som schemaläggare gör idag

Projektet som pågått under 2019 har resulterat i att Visma just nu har några pilotkunder som testar lösningen och som hittills har lämnat väldigt bra feedback. Målet är att Medvind WFM ska spara mycket tid på svenska sjukhus, kommuner och privata företag genom att kunna göra minst lika bra scheman som duktiga schemaläggare kan idag – om inte ännu bättre! 

Både Kasper och Jacob är överens om att det roligaste är att varje dag få arbeta med toppmodern teknik och att direkt kunna se resultatet. Projektet ger dem möjlighet att bidra till ett effektivare samhälle, där många verksamheter kan spara både tid och pengar.

Mest populära

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.