Tillbaka till huvudmeny

iPaaS [Integration Platform as a Service] – 5 saker du bör veta

En Integration Platform as a service (iPaaS) löser problemet för organisationer som behöver ha en skalbar datainsamling, utan att behöva vänta på att IT ska genomföra tidskrävande integrationer. I den här artikeln förklarar vi vad en iPaaS är och vad du bör tänka på när du väljer leverantör.

Integration Platform as a Service [iPaaS] - 5 saker att du behöver veta när du väljer leverantör
Integration Platform as a Service [iPaaS] – 5 saker att du behöver veta när du väljer leverantör

Moderna företag måste enkelt och snabbt kunna integrera data och appar, ofta i realtid. De flesta företag är beroende av snabbhet för att kunna konkurrera med andra aktörer. De behöver också kunna ha en skalbar datainsamling, utan att behöva vänta på att IT ska genomföra tidskrävande integrationer.

Traditionellt har de flesta företag använt manuell API-kodning, mellanprogramvara för företag eller en Enterprise Service Bus (ESB) för att skapa integrationer. Men med behovet av att öka hastigheten och skalbarheten är dessa metoder för långsamma för att hålla jämna steg med verksamhetens integrationsbehov.

En Integration Platform as a service (iPaaS) löser det problemet.

Vad är iPaaS?

En iPaaS är en molnbaserad plattform designad för att göra det enkelt, standardiserat och skalbart att bygga och distribuera integrationer. Det gör det möjligt för företag att utveckla ett ekosystem av dataintegrationer och applikationsintegrationer över hela organisationen och dess partners. En iPaaS automatiserar integrationsprocessen med arbetsflöden med lite eller ingen kod, så att bransch- och tekniska användare kan bygga integrationsflöden på några minuter, inte veckor eller månader.

En iPaaS skiljer sig från en PaaS. En plattform-as-a-service PaaS, är en molnlösning som ger allt som behövs för att bygga och leverera molnapplikationer utan att behöva köpa, underhålla eller hantera underliggande hårdvara, mjukvara, provisionering och hosting. En iPaaS tillhandahåller verktygen för att integrera appar och data som skapats via en PaaS.

På samma sätt ska en iPaaS inte förväxlas med SaaS (software-as-a-service). SaaS är ett sätt att leverera och komma åt mjukvaruapplikationer via molnet utan att behöva installera och underhålla dem. En iPaaS integrerar SaaS-applikationer från tredje part, tillsammans med de som organisationen själv skapar via en iPaaS.

Fördelar med iPaaS

Företag väljer en iPaaS-lösning eftersom den:

 • Tar bort komplexitet från integrationsprocessen
 • Låter företaget fokusera på att ansluta datakällor, big data, olika applikationer, IoT-enheter, affärsprocesser och tjänster där det behövs
 • Möjliggör integrationer oavsett var data finns, oavsett om det är lokalt eller i ett offentligt-, privat- eller hybrid-moln
 • Underlättar automatisering av arbetsflöden genom att koppla datasilos och vanliga affärsappar, som Salesforce och SAP, till data och appar som behövs för att effektivisera arbetsflöden (vilket i sin tur snabbar upp verksamheten)
 • Gör det enklare att hantera integrationer i en starkt reglerad bransch, såsom finansiella tjänster eller sjukvård
 • Möjliggör datasynkronisering för datauppdateringar i realtid och beslutsfattande
 • Är kostnadseffektiv, med betala-för-användning eller månadsabonnemang

5 saker att leta efter hos en iPaaS-leverantör

IPaaS-plattformsmarknaden har flera leverantörer som erbjuder en rad funktioner och färdiga kopplingar men alla leverantörers produkter är inte lika. Här är vad du ska fråga när du utvärderar iPaaS-leverantörer.

 1. Är plattformen redo för företag? En applikations- och dataintegrationsplattform måste vara redo för företag och kunna stödja de snabbt föränderliga, växande behoven hos ett globalt företag och ett dynamiskt ekosystem. Det bör erbjuda flexibel leverans, bulkdataförflyttning, hög tillgänglighet, molnapplikationssäkerhet, transparent verifieringskedja, geo-redundans och geo-fencing, ansluta till integrationsapplikationerna och dataekosystemet och vara självuppgraderande lokal- eller moln-programvara.
 2. Möjliggör den självbetjäning för alla? De flesta teknologier för applikationsintegration och dataintegrering är endast byggda för utvecklare. Men rätt integrationsteknik kommer att ge alla användare, oavsett teknisk kompetens, möjlighet att skapa integrationer och utnyttja möjligheter i hela organisationen. En iPaaS som fokuserar på självbetjäning bör erbjuda användarvänlighet; ett rikt, molnbaserat användargränssnitt; en plattform för alla typer av arbetsflöden, snap-and-assembly-flöden, avancerad övervakning, support och resurser samt artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML).
 3. Stöder iPaaS-leverantören dina användningsfall? En iPaaS-integrationslösning bör kunna hantera molnintegration, hybridintegration, dataintegration, applikationsintegration och all komplex integration för att driva digital transformation och automatisering över hela företaget. Det bör integrera flera endpoints, inklusive äldre endpoints, något få lösningar gör. Rätt iPaaS kommer att erbjuda hundratals förbyggda kontakter, ha ett Java Software Development Kit (SDK) och möjligheten att ansluta flera distributionsmiljöer.
 4. Är tekniken modern? Rätt applikations- och dataintegrationslösning har en modern arkitektur som omfattar både äldre och molnbaserade distributionsmiljöer. Plattformen kan samexistera med nuvarande teknologi och användas för att skapa nya data-, applikations- och processintegrationer när det behövs. iPaaS bör erbjuda en 100 % REST-baserad API-arkitektur, lokal- och molndistributionsparitet, elastisk skalningsarkitektur, multi-tenancy, API-readiness, API-hantering, inbyggt stöd för polystrukturerad data, förbyggda funktioner för ASCII, EBCDIC och andra vanliga format, flera integrationslägen och Big data och IoT-integration.
 5. Ger den hög prestanda med lägsta total ägandekostnad? Rätt applikations- och dataintegrationslösning bör ge omedelbart värde, expandera till nya områden för att ge kostnadsbesparingar och lägre totala ägandekostnader på flera sätt. Detta inkluderar mindre tid och färre heltidsanställda för att bygga, hantera och uppdatera individuella integrationer och pipelines, allt eftersom användningsändringar och applikationer uppdateras. Effektivitetsvinster genom nyfunna samarbetsmöjligheter, genom delning, återanvändning och delad utveckling i realtid. Lägre kostnad för att ersätta äldre teknologi genom att stödja äldre teknologier (som ETL, ESB, filöverföringsprotokoll [FTP] och XML) inom det nya integrationsparadigmet, såväl som data som lagras på plats och i molnet.

Vill du lära dig mer om iPaas? Anmäl dig till vårt kostnadsfria webinar den 8 mars där vi ger en introduktion till iPaas.

Anmäl dig här!